Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Майстер-клас
Хімія

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

Спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні метали, галогени, інертні елементи
Періодичний закон Д. І. Менделєєва
Періодична система хімічних елементів — графічне вираження періодичного закону. Поняття про періоди й групи
Поняття про радіоактивність і будову атома. Фізичний зміст періодичного закону
Склад атомних ядер. Ізотопи (стабільні та радіоактивні)
Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів і шкідливий вплив на живі організми радіоактивного випромінювання
Рух електронів в атомі
Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів
Поняття про радіус атома та електронегативність елементів, їх залежність від розміщення елементів у періодичній системі
Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів
Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома
Наукове значення періодичного закону. Життя й діяльність Д. І. Менделєєва

Хімічний зв’язок і будова речовин

Природа хімічного зв’язку
Ковалентний зв'язок та його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок
Йонний зв’язок
Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали
Валентність і ступінь окиснення
Окисно-відновні реакції, поняття про метод електронного балансу

Розчини

Значення розчинів у житті й практичній діяльності людини. Поняття про розчин і розчинність. Залежність розчинності від різних чинників. Розчини насичені й ненасичені, концентровані й розбавлені
Процес розчинення, його фізико-хімічний зміст. Поняття про кристалогідрати
Роль води як розчинника в живій природі. Будова молекули води. Вода як полярний розчинник
Масова частка розчиненої речовини
Розчини кислот, лугів, солей у воді. Електроліти та неелектроліти
Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах
Сильні й слабкі електроліти
Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння

Загальні відомості про метали

Місце елементів-металів у Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва та особливості будови їх атомів. Металічний хімічний зв'язок. Загальні фізичні властивості металів
Хімічні властивості металів: взаємодія з киснем, галогенами, сіркою й відношення до води, кислот, солей
Метали в природі. Загальні способи добування металів
Електроліз розплавів солей і лугів, його зміст
Застосування електролізу
Корозія металів і способи захисту від корозії
Поняття про сплави. Чавун і сталь
Доменне виробництво чавуну
Способи виробництва сталі
Проблема безвідходних виробництв у металургії та охорона довкілля. Розвиток металургії в Україні
Натрій і Калій як представники лужних металів: будова атомів, поширення в природі. Фізичні і хімічні властивості натрію й калію. Добування, застосування натрію й калію
Кальцій: будова атома, поширення в природі. Фізичні та хімічні властивості кальцію. Добування й застосування кальцію
Оксид і гідроксид кальцію, їхні властивості й застосування
Алюміній: будова атома, поширення в природі. Фізичні і хімічні властивості алюмінію. Застосування алюмінію
Оксид і гідроксид алюмінію, їхня амфотерність
Ферум: будова атома, поширення в природі. Фізичні і хімічні властивості заліза. Застосування заліза
Оксиди та гідроксиди феруму
 

 
© www.SchoolLib.com.ua