Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість

Прикладом найпростішого виду руху є прямолінійний рівномірний рух. Рух, при якому тіло за будь-які рівні проміжки часу виконує однакові переміщення, називають рівномірним.

Основною величиною, яка характеризує такий рух, є швидкість. Швидкістю рівномірного прямолінійного руху тіла називають відношення переміщення до часу, за який це переміщення відбулося. Швидкість тіла позначається літерою ν, в Системі Інтернаціональній швидкість вимірюється в метрах, поділених на секунду. Для того щоб знайти швидкість, необхідно переміщення поділити на час. Швидкість — векторна величина. Напрям вектору швидкості співпадає з напрямом вектора переміщення.

Для розв’язання основної задачі механіки при рівномірному прямолінійному русі необхідно знати початкову координату тіла і проекцію вектора швидкості на вісь, уздовж якої рухається тіло. Швидкість показує швидкість зміни координати тіла. Координата тіла в будь-який момент часу дорівнює сумі початкової координати тіла і добутку проекції вектора швидкості на час.

 

 
© www.SchoolLib.com.ua