Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

32. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ. ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Характеризуючи свою область (Автономну Республіку Крим), необхідно пам'ятати, що вона вивчається за загальним планом з урахуванням місцевої специфіки. Тому на матеріалі своєї області (республіки) необхідно розкрити загальні географічні закономірності і пояснити особливості їх вияву в умовах конкретної території.

  Фізична географія своєї області

1)               Географічне положення, межі, розміри. Основні риси природних умов.

2)               Особливості рельєфу, геологічної будови, антропогенові відклади, типи і форми рельєфу, кліматичні і гідрологічні умови.

3)                Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Природні ресурси області.

4)               Сучасні ландшафти. Розташування області в системі одиниць фізико-географічного районування країни.

5)                Несприятливі фізико-географічні процеси та заходи їх запобігання.

6)               Проблеми раціонального використання та охорони природних умов і ресурсів області.

  Економічна і соціальна географія. 

  1) Особливості географічного розташування і його вплив на природні умови народного господарства і спеціалізацію економіки. Господарська оцінка природних умов і ресурсів.

2)                Несприятливі природні процеси та явища. Зони екологічної біди і причини їх виникнення. Наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС. Господарські об'єкти області, що негативно впливають на довкілля.

3)                Населення і трудові ресурси. Густота населення, природний приріст і міграційні процеси.

4)               Міське і сільське населення. Особливості його розташування. Найбільші міста.

5)    Історія заселення території області, проблеми національного і соціального характеру. Особливості культури і побуту місцевого населення.

6)               Загальна характеристика господарства, його структура, рівень розвитку та місце в господарському комплексі України. Галузі спеціалізації.

7)               Територіальна організація господарства: значні промислові вузли, центри. Окремі територіальні ланки агропромислового комплексу.

8)                Транспортна мережа та її відповідність господарському розвитку. Територіально-виробничі зв'язки. Проблеми і перспективи розвитку області.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua