Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

СТРУКТУРА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

У міжнародній торгівлі провідну роль відіграють промислово роз­винені країни Північної Америки і Західної Європи, Японія, Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія і Південна Африка. На ці країни припадає значна частина світового виробництва товарів і послуг і велика части­на випуску товарів масового виробництва. Бл. 80 % експорту з проми­слово розвинених країн йде на ринки інших промислово розвинених країн; понад 70 % експорту з країн, що розвиваються, також поступає на ринки розвинених країн. Дуже великі країни задовольняють знач­ну частину своїх потреб за рахунок внутрішнього виробництва; обсяг зовнішньої торгівлі в порівнянні з обсягом виробництва у США і кра­їнах колишнього СРСР невеликий. Однак США відчутно впливає на світову торгівлю у зв'язку з величезним обсягом виробництва товарів і послуг.

У країнах зі середнім за чисельністю населенням, таких, як Вели­кобританія, Франція, Японія, Німеччина і Італія, обсяг зовнішньої торгівлі складає від 10 % до 20 % сукупного виробництва (тобто варто­сті валового національного продукту); в малих країнах типу Нідерландів, Бельгії, Чехії і Угорщини цей показник досягає 40 %. Обсяг зо­внішньої торгівлі країни, що розвивається, залежить від того, чи спе­ціалізується вона на експорті окремого товару, чи намагається розви­вати багатогалузеве господарство. Так, Туреччина, яка відноситься до другої категорії країн, експортує лише 5 % від загального обсягу виробництва. З більшості країн з яскраво вираженою спеціалізацією експортується близько половини загального обсягу виробництва, а Саудівська Аравія, що спеціалізується на нафтодобуванні, експортує 80 % добутої нафти. Однак, за винятком випадків спеціалізації на виробництві життєво важливих продуктів типу нафти, залежність кра­їни від реалізації на світовому ринку одного-єдиного продукту пов'я­зана з великим ризиком. Незважаючи на це у світі є декілька країн, розвиток економіки яких йде саме таким шляхом.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua