Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

РОЗПОДІЛ ПРАЦІ

Розподіл праці — диференціація, спеціалізація трудової діяльності, співіснування різних її видів. Суспільний розподіл праці — диференціа­ція в суспільстві різних соціальних функцій, що виконуються певними групами людей, і виділення в зв'язку з цим різних сфер суспільства (про­мисловість, сільське господарство, наука, мистецтво, армія). Технічний розподіл праці — розчленування праці на ряд окремих функцій, опера­цій у межах підприємства, організації. Суспільний і технічний розподіл праці знаходить вираження в професійному розподілі праці. Спеціаліза­цію виробництва в межах країни і між країнами називають територіаль­ним і міжнародним розподілом праці. Спочатку він був статевим і віко­вим. Надалі розподіл праці в сукупності з дією інших чинників (майнова нерівність тощо) призводить до виникнення різних соціальних груп. У сучасну епоху зростає міжнародний географічний розподіл праці, який сприяє розвитку світових інтеграційних процесів.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua