Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ

Географія населення — галузь соціально-економічної географії, що вивчає розміщення і територіальну організацію населення, його міс­це: в процесі суспільного виробництва і у взаємодії суспільства з при­родним оточенням. Географія населення розглядає в територіальному аспекті комплекс проблем, пов'язаних з населенням; його чисель­ність, структуру, природний і механічний рух, розселення і його тери­торіальні форми. Практичними завданнями географії населення є: кількісна і якісна оцінка трудових ресурсів; прогнози і рекомендації щодо розвитку форм розселення, які відповідають раціональному роз­міщенню виробництва, а також побутовим і культурним потребам населення.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua