Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

ПРЕДМЕТ І СПЕЦИФІКА НАУКИ

СНД

Співдружність Незалежних Держав (СНД) — міждержавне об'єднан­ня, утворене Білорусією, Росією і Україною; в Угоді про створення СНД, підписаній 8 грудня 1991 р. в Мінську, ці держави констатували, що СРСР в умовах глибокої кризи і розпаду припиняє своє існування, за­явили про прагнення розвивати співпрацю в політичній, економічній, гуманітарній, культурній та інших сферах. 21 грудня 1991 р. до Угоди приєдналися Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизія, Молдавія, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан, що підписали спільно з Білорусі­єю, Росією та Україною в Алма-Аті Декларацію про цілі і принципи СНД. У 1993 р. до СНД приєдналася Грузія. У 1993 р. прийнятий Статут СНД, який передбачає сфери спільної діяльності держав: забезпечення прав і свобод людини, координацію зовнішньополітичної діяльності, співпра­цю у формуванні загального економічного простору, у розвитку систем транспорту і зв'язку, охороні здоров'я населення і навколишнього сере­довища, питання соціальної і імміграційної політики, боротьбу з організо­ваною злочинністю, співпрацю в оборонній політиці і охороні зовнішніх кордонів.

Нарівні з дійсними членами в СНД можуть бути асоційовані члени, що беруть участь в окремих видах діяльності СНД. Деякі держави пред­ставлені на засіданнях глав держав СНД як спостерігачі. Створені орга­ни СНД: Рада глав держав, Рада глав урядів, Рада міністрів закордонних справ, Міждержавна економічна рада, Міжпарламентська асамблея з центром в Санкт-Петербурзі тощо.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua