Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ЗЕМЛЯ - НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

НООСФЕРА

Ноосфера (від грецьк. noos — розум і sphaira — куля) — новий ево­люційний стан біосфери, при якому розумна діяльність людини стає ви­рішальним чинником її розвитку. Поняття ноосфери введене французь­кими вченими Е. Леруа і П. Тейяром де Шарденом (1927), В. І. Вернадський розвинув уявлення про ноосферу як якісно нову форму організо­ваності, що виникає під час взаємодії природи і суспільства, внаслідок перетворюючої світ творчої діяльності людини, яка спирається на науко­ву думку.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua