Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ЛЮДСТВО НА ЗЕМЛІ

МАЛІ РАСИ

Кожна велика раса поділяється на малі раси, або антропологічні типи. Всередині європеоїдної раси розрізнюють атланто-балтійську, біломорсько-балтійську, середньоєвропейську, балкано-кавказьку і індо-середземноморську малі раси. Нині європеоїди населяють фак­тично всю сушу, але до середини XV ст. — початку Великих географі­чних відкриттів — основний їх ареал включав Європу, Північну Афри­ку, Передню і Середню Азію та Індію. У сучасній Європі представлені усі малі раси, але чисельно переважає середньоєвропейський варі­ант (часто зустрічається у австрійців, німців, чехів, словаків, поляків, росіян, українців); загалом же її населення дуже змішане, особливо у містах, внаслідок переселень, метисації і притоку мігрантів з інших регіонів Землі.

Усередині монголоїдної раси зазвичай виділяють далекосхідну, південно-азіатську, північно-азіатську, арктичну і американську малі раси, причому остання іноді розглядається і як окрема велика раса. Монголо­їди заселили усі кліматогеографічні зони (Північна, Центральна, Східна і Південно-Східна Азія, острови Тихого океану, Мадагаскар, Північна і Південна Америка). Для сучасної Азії характерна велика різноманітність антропологічних типів, але за чисельністю переважають різні монголоїдні і європеоїдні групи. Серед монголоїдів найбільш поширені далекосхі­дна (китайці, японці, корейці) і південно-азіатська (малайці, яванці, зондійці) малі раси, серед європеоїдів — індо-середземноморська. В Амери­ці корінне населення (індіанці) складає меншину, у порівнянні з різними європеоїдними антропологічними типами і групами населення предста­вників усіх трьох великих рас.

Екваторіальна, або негро-австралоїдна, раса включає три малі раси африканських негроїдів (негрська, або негроїдна, бушменська і негрільська) і стільки ж океанійських австралоїдів (австралійська, або австра­лоїдна, раса, яку в деяких класифікаціях виділяють у самостійну велику расу, а також меланезійська і веддоїдна). Ареал екваторіальної раси не суцільний: він охоплює велику частину Африки, Австралію, Меланезію, Нову Гвінею, частково Індонезію. В Африці чисельно переважає негрсь­ка мала раса, на півночі і півдні континенту значна питома вага європе­оїдного населення.

У Австралії корінне населення складає меншину відносно мігран­тів з Європи та Індії; досить чисельними є представники далекосхід­ної раси (японці, китайці). В Індонезії переважає південноазіатська раса.

Нарівні з вищезгаданими існують також раси, які утворилися вна­слідок тривалого змішення населення окремих регіонів, наприклад лапаноїдна і уральська раси, котрим властиві як риси європеоїдів, так і монголоїдів, або ефіопська раса — проміжна між екваторіальною і євро­пеоїдною расами.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua