Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА І ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ

ЕКОСИСТЕМА

Екосистема — одне з ключових понять сучасної біології. Так назива­ють цілісний природний комплекс, утворений живими організмами і неживим середовищем їх заселення (грунтом, водою, кліматом). Екоси­стемою є і озеро, і океан, і тайга, і навіть невеликий акваріум (штучна екосистема). Усі рослини, що входять в екосистему, називаються фіто­ценозом, усі тварини — зооценозом. Разом тварини, рослини, гриби і мікроорганізми екосистеми утворюють біоценоз. Живі організми в еко­системі обмінюються речовиною і енергією. Між ними виникають жи­вильні ланцюги (ланцюги живлення) — тобто взаємовідносини «їжа-споживач». Отримана енергія переходить від рослин до рослиноїдних тва­рин, а від них —до м'ясоїдних тварин. Таким чином, у поживному сере­довищі виникає декілька ланок, або рівнів.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua