Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
БІОСФЕРА

ЕКОЛОГІЧНА ФІТОГЕОГРАФІЯ, АБО ГЕОБОТАНІКА

Розподіл типів рослинності на поверхні планети підпорядкований суворим закономірностям. У схожих за умовами середовища місцях завжди виникають схожі за структурою і функціонуванням угрупован­ня. Екологічна фітогеографія, або геоботаніка, намагається пояснити зв'язок цих особливостей фітоценозів з кліматом, Грунтом, активністю тварин, вогнем (тобто регулярно виникаючими пожежами) і геологіч­ною історією. Клімат — найважливіший чинник, що впливає на харак­тер рослинного покриву. Якщо рухатися від холодних полярних облас­тей до екватора або спускатися від високогірних льодовиків на теплі рівнини, то можна побачити, як, разом зі зміною середніх температур місцевостей, змінюють одна одну різні зони рослинності. Велике зна­чення має також вологість. Наприклад, рухаючись від вологих облас­тей до більш посушливих, можна бачити, як ліси змінюються степами, а ті, у свою чергу, пустелями. На загальному фоні такої «зональної» рослинності зустрічаються ділянки, де особливості фітоценозів визна­чаються насамперед ґрунтовими умовами. Так, поблизу джерела в пу­стелі може рости невеликий ліс, а на кам'янистій кручі, що підносить­ся серед вологого лісу, поселяються посухостійкі трави. Така рослин­ність називається екстразональною, якщо знаходиться поза своєю клі­матичною зоною, азональною — якщо зустрічається в різних зонах, але ніде не утворює власної зони, і інтразональною — якщо характерна тільки для однієї зони, але не є основною в її межах, бо пов'язана лише з обмеженими, особливими за природними умовами ділянками (на­приклад, солончак серед степу).


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua