Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
БІОСФЕРА

ҐРУНТИ

Ґрунт — природне утворення, що складається з генетично пов'яза­них горизонтів, які формуються внаслідок перетворення поверхневих шарів літосфери під впливом води, повітря і живих організмів; Грунти наділені родючістю. Вони складаються з твердої, рідкої (ґрунтовий роз­чин), газоподібної і живої (ґрунтові фауна і флора) частин. Поділяються на генетичні типи (наприклад, підзолисті, сірі лісові, чорноземи, сірозе­ми). Географічний розподіл грунтів на рівнинах підпорядкований загаль­ним законам широтної зональності, а у горах — вертикальної поясності. Максимальні глибини, на які можуть проникати живі організми, зокре­ма коріння рослин, коливаються від декількох міліметрів у дуже сухих або холодних регіонах (або там, де поширені щільні гірські породи) до 4,5 м і більше в теплих і вологих районах. Ґрунтова система з усіма вла­стивими їй циклічними перетвореннями енергії і речовини є основною частиною середовища життєдіяльності людини, яка використовує цю систему як субстрат для вирощування харчових і кормових рослин.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua