Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
БІОСФЕРА

БІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОКЕАНУ

Сприятливі умови життя обумовили розвиток у морях великої різно­манітності організмів. Усіх мешканців морів за умовами їх існування роз­діляють на 4 основні групи: планктон, нектон, бентос і нейстон.

Планктон складається з різних мікроскопічних водоростей (діатомеї, перидинеї, синьо-зелені), одноклітинних тварин (глобігерини, радіоля­рії тощо), дрібних рачків, медуз, деяких черв'яків, личинок донних тва­рин, ікри і мальків багатьох риб. Слово «планктон» — грецького похо­дження, воно означає «блукаючий», «той, що носиться». Дійсно, усі ці мешканці моря через брак чи слабкість органів руху пасивно перено­сяться течіями на значні відстані. Вони активно плавають переважно вертикально — вгору або вниз. Вдень багато які тварини планктону опу­скаються в глибину, а ввечері підіймаються в поверхневі шари. За план­ктоном рухаються риби, які ним живляться. Ця добова вертикальна міг­рація зоопланктону має велике значення вжитті океану. Хоча планктон­ні організми за своїм розміром малі, їхня кількість в морях і океанах величезна. Первинна продукція фітопланктону в 3 тис. разів перевищує річну продукцію риб у Світовому океані. Кількість планктону з глиби­ною різко зменшується. Рослинний планктон живе тільки у верхніх ша­рах моря до 100 м, рідше до 200 м. Приблизно 65 % всієї маси зоопланк­тону мешкає в шарі води від поверхні до 500 м глибини. Вага планктону в 1 м3 води на глибині понад 5 тис. м у тисячу разів менша за вагу план­ктону в 1 м3 поверхневих шарів.

До нектону відноситься більшість риб, ластоногі тварини (тюлені і моржі), китоподібні (кити, кашалоти), головоногі молюски (каль­мари, восьминоги тощо), морські змії і черепахи. По-грецьки «нек­тон» означає плаваючий. Тварини, які відносяться до нектону, ма­ють зазвичай обтічну форму тіла, що допомагає їм швидко рухатися у воді. Наздогнати деяких риб і дельфінів нелегко навіть швидкохі­дному судну.

Більшість риб і ссавців здійснюють далекі подорожі — міграції. З настанням періоду ікрометання багато риб об'єднується в мільйонні ко­сяки, які іноді займають площу у кілька десятків кілометрів. Подорожу­ючи від місця відгодівлі до районів нересту (ікрометання), риби пропли­вають сотні і тисячі кілометрів. Чимало риб йдуть на нерест з моря у річки. Цих риб називають прохідними на відміну від морських. Інший тип міграції спостерігається у вугра. Дорослі самиці вугрів відправляють­ся на нерест з річок в океан. Європейський вугор мече ікру у водах Саргасового моря. Для цього риба долає шлях довжиною 7—8 тис. км. Після нересту дорослі особини гинуть, а личинки атлантичною течією переносяться до берегів Європи. Це займає майже три роки. Мальки самиць вугра з часом запливають у річки, де живуть багато років, поки не стануть дорослими. Самці в цей час живуть у прибережних водах. З американських річок вугор також пливе в центральну частину Атланти­ки. Але цей шлях коротший, мальки ростуть швидше, і вже через рік вони запливають у річки. Кити проходять майже 5 тис. км до теплої час­тини океану, де з'являються на світ їх дитинчата. Разом з молодими китами батьки відправляються на відгодівлю в прохолодні води на північ і на південь від тропічних вод. Далекі подорожі здійснює біломорське стадо гренландських тюленів. Літом вони відгодовуються у водах, омиваючих Шпіцберген і Землю Франца-Йосифа, а взимку приходять народжувати малят у гирло Білого моря.

До угруповання бентосу входять тварини і великі водорості. По-грецьки «бентос» означає «глибинний». Дно моря служить бентосу або постійною опорою (наприклад, для коралів і молюсків), або тимчасо­вою (наприклад, для камбали). Деякі представники бентосу оселя­ються на прибережних скелях і пляжах вище за рівень води; є і такі, які живуть на днищах кораблів. У розподілі бентосу спостерігається вертикальна зональність: у верхніх горизонтах переважають молюс­ки і ракоподібні, у середніх — молюски і голкошкірі, у більш глибо­ких — ракоподібні і голкошкірі. У зоні припливів велика кількість організмів прикріпляються до дна моря. Під час відпливів вони годи­нами залишаються на повітрі, однак не гинуть. До глибини 60—80 м ростуть різні великі водорості. Промені сонця в каламутній прибере­жній воді дуже швидко поглинаються, тому донні водорості не можуть жити на великій глибині і пристосовуються до середніх глибин. Кіль­кість бентосу швидко убуває з глибиною. На великих глибинах в центральній частині океану кількість бентосу в сотні тисяч разів мен­ше, ніж у берегів. Багато тварин і рослин бентосу, особливо мешканці мілководдя, мають промислове значення. Серед них є різні водорості, молюски (устриці, мідії, гребінці), ракоподібні (краби, креветки, ома­ри, лангуста), голкошкірі (трепанги).

В останні роки інтенсивно вивчається ще одне морське угрупован­ня — нейстон. Це мешканці поверхневої плівки води. Завдяки молеку­лярним силам плівка настільки щільна, що по ній бігають морські «водо­міри» — клопи галобатіси. Це єдине сімейство комах, яке живе в океані.

Над поверхнею води виступає наповнена газом частина сифонофор — фізаліс і близьких їхніх родичів хондрофор — велела і порпіта. їх назива­ють плейстоном. Серед плейстонових організмів є актинії, черевоногі молюски, краби і вусоногі ракоподібні. Усі ці організми мають поплавці з пухирців повітря. Під поверхневою плівкою води живуть аргонавти — близькі родичі восьминогів.

У приповерхневому шарі поширені водорості — саргаси, бентосні за походженням. У західній частині Атлантичного океану (у Саргасовому морі) вони займають великі простори. Відірвані від берегів штормами, ці саргасові водорості завдяки наявності у них особливих пузирів, напов­нених повітрям, довго тримаються у воді. Добре досліджений нейстон у Чорному морі; це ікра і личинки риб, рачки, личинки донних тварин та інші організми, загальною кількістю бл. 100 видів.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua