Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
БІОСФЕРА

НАЙВАЖЛИВІШІ ВЛАСТИВОСТІ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

Найважливішими властивостями біологічних систем є: І. Здатність до обміну речовин — усі живі істоти можуть обмінюватися речовинами і енергією з навколишнім середовищем. 2. Здатність до розмноження (са­мовідтворення). Усі живі організми можуть розмножуватися; в основі цього лежить здатність молекул ДНК до точного самовідтворення тварин. 3. Зда­тність до руху. Усі живі істоти можуть рухатися, змінювати своє поло­ження в просторі. 4. Здатність до подразливості — усі живі організми можуть реагувати на зовнішні подразники (тепло, холод, світло і т. п.). 5. Спадковість — організми можуть передавати потомству свої спадкові властивості і ознаки. 6. Мінливість — організми не тільки зберігають ознаки своїх предків, але і можуть набувати нових якостей і ознак. Ця власти­вість створює різноманітність ознак і властивостей між особинами будь-якого ступеня спорідненості.

Мінливість — найважливіша основа еволюції, яка дозволяє організ­мам і видам пристосовуватися до зміни зовнішніх умов. Для живих орга­нізмів характерні й інші першорядні властивості: потреба в зовнішній енергії, здатність підтримувати сталість свого складу і життєвих проце­сів, здатність до розвитку тощо.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua