Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
АТМОСФЕРА І КЛІМАТ ЗЕМЛІ

ТИПИ ПОГОДИ

Погода нашої планети дуже різноманітна, але все ж її можна класи­фікувати. Розрізнюють три основні групи погоди: 1) безморозну, 2) з пе­реходом температури повітря через 0°, 3) морозну. Ці групи об'єднують 16 класів погоди, виділених за їх значенням для людини і для деяких видів її практичної діяльності.

Безморозною називають таку погоду, при якій не тільки середня до­бова, але і мінімальна температура повітря буває вище за 0°. У групі безморозної погоди за температурою і відносною вологістю повітря, за хмарністю, наявністю або відсутністю опадів і за силою вітру виділяють­ся такі класи погоди: 1 — сонячна, дуже жарка і дуже суха; II — сонячна, жарка, суха; III — сонячна, помірно волога і волога; IV — вдень хмарна; V — вночі хмарна; VI — похмура; VII — дощова; XVI — дуже жарка і дуже волога.

У погоди з переходом температури повітря через 0° максимальна тем­пература повітря за добу буває плюсовою, а мінімальна — мінусовою. У цій групі розрізнюють погоду двох класів: VIII — з хмарним днем і IX — з ясним днем.

У морозну погоду на протязі всієї доби температура повітря буває нижчою за 0°. Вона поділяється на такі класи: X і XI — слабо і помірно морозна; XII — значно морозна; XIII — сильно морозна; XIV — жорстоко морозна і XV — надто морозна. Крім того, всередині усіх перерахова­них класів розрізняють погоду з вітром і без вітру.

Я кщо на метеорологічній станції кожну добу вести спостереження за погодою, намагаючись віднести її до відповідних груп і класів, а резуль­тат записувати на окрему невелику картку, то за багато років (напри­клад, за 10 або 20) можна отримати каталог погоди. За допомогою карток такого каталогу дуже просто підрахувати, як часто спостерігалася та чи інша погода в той або інший місяць року. Якщо для підрахунку викорис­товується обчислювальна техніка, дані про погоду з картки каталогу на­носять на перфокарту. Результати такого підрахунку або структуру клі­мату в погоді для наглядності зображують на графіках. Побудувати і про­читати такі графіки неважко. На них по горизонталі показуються місяці року, з січня по грудень, а по вертикалі (у відсотках) вказується, як часто в даному місяці спостерігалася та або інша погода. Тривалість кожного місяця приймається за 100 %; легко здогадатися, що 10 % відповідають приблизно 3 дням, а 3,3 % — одному дню. Кожний клас погоди показа­ний на графіку різним кольором, і можна простежити, у який час року спостерігається дана погода, як часто вона повторюється у той чи інший період. Крім того, у нижній частині малюнка можна графічно показати річний режим окремих елементів клімату: кількість опадів, середніх, максимальних і мінімальних температур, середню добову відносну воло­гість тощо.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua