Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
АТМОСФЕРА І КЛІМАТ ЗЕМЛІ

КЛІМАТ

Давньогрецький астроном Гіппарх (II ст. до н. е.) умовно розділив поверхню Землі паралелями на широтні зони, які різняться за висотою полуденного стояння Сонця у найдовший день року. Ці зони були назва­ні кліматом (від грецьк. klima — нахил, що спочатку означав «нахил сонячних променів»). Таким чином, було виділено 5 кліматичних зон: одна жарка, дві помірних і дві холодних, які й склали основу географіч­ної зональності земної кулі. Понад 2000 років термін «клімат» вживався саме в такому значенні. Але після 1450 p., коли португальські мореплав­ці перетнули екватор і повернулися на батьківщину, з'явилися нові фак­ти, що викликали необхідність переглянути класичні переконання. Се­ред відомостей про світ, отриманих під час подорожей першовідкривачів, були і кліматичні характеристики виділених зон, що дозволило розши­рити тлумачення поняття «клімат».

Кліматичні зони вже не були лише математично розрахованими за астрономічними даними районами земної поверхні (тобто жарко і сухо там, де Сонце підіймається високо, а холодно і сиро там, де воно знахо­диться низько, атому гріє несильно). Було виявлено, що кліматичні зони не просто відповідають широтним поясам, як це уявлялося раніше, а мають неправильні контури. Сонячна радіація, загальна циркуляція ат­мосфери, географічний розподіл материків та океанів і найбільші форми рельєфу — головні чинники, що впливають на клімат суходолу.

З географічних чинників, що впливають на клімат окремого регі­ону, найбільш істотні широта і висота місцевості, близькість її до мор­ського узбережжя, особливості орографії і рослинного покриву, наяв­ність снігу і льоду, ступінь забруднення атмосфери. Ці чинники усклад­нюють широтну зональність клімату і сприяють формуванню його мі­сцевих варіантів.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua