Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
АТМОСФЕРА І КЛІМАТ ЗЕМЛІ

ПОВІТРЯ

Повітря — суміш газів, з яких складається атмосфера Землі: азот (78,09 %), кисень (20,95 %), благородні гази (0,94 %), вуглекислий газ (0,03 %); сумарна маса бл. 5,2∙1015 т. Густина 1,2928 г/л, розчинність у воді 29,18 см3/л. Завдяки кисню, що міститься в повітрі, він використовується як хімічний агент у різних процесах (горіння палива, виплавки металів з руд, промислове отримання багатьох хімічних речовин). З повітря отримують кисень, азот, благородні гази. Повітря необхідне для життєді­яльності більшості живих організмів. Розвиток промисловості, транспорту призводить до забруднення повітря, тобто до підвищення вмісту в ньо­му вуглекислого та інших шкідливих газів. У системі заходів з охорони навколишнього середовища важливе значення мають санітарний конт­роль за станом повітря, ретельне очищення і знешкодження промисло­вих газів перед викидом їх в атмосферу, винесення промислових підпри­ємств за межі житлових районів тощо.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua