Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
АТМОСФЕРА І КЛІМАТ ЗЕМЛІ

МІРАЖІ

Міражі — оптичний ефект, що зумовлений заломленням світла при проходженні через шари повітря різної густини і виражається у виник­ненні уявного зображення. Віддалені об'єкти при цьому можуть вияви­тися піднятими або опущеними відносно їх дійсного положення, а також можуть набути неправильних, фантастичних форм. Міражі нерідко спо­стерігаються в умовах жаркого клімату, наприклад, над піщаними рів­нинами. Звичайні нижні міражі, коли віддалена, майже рівна поверхня

пустелі набуває вигляду відкритої води, особливо якщо дивитися з неве­ликого пагорба або просто знаходитися вище шару нагрітого повітря. Подібна ілюзія виникає також на нагрітій асфальтованій дорозі, яка да­леко попереду виглядає як водна поверхня.

Насправді ця поверхня є відображенням неба. Нижче від рівня очей у цій «воді» можуть з'явитися об'єкти, як правило, перевернуті. Над на­грітою поверхнею суходолу формується «легкий листковий пиріг», при­чому найближчий до землі шар — найбільш нагрітий і настільки розрі­джений, що світлові хвилі, проходячи через нього, спотворюються, оскі­льки швидкість їх поширення змінюється в залежності від густини сере­довища. Верхні міражі менш поширені і більш мальовничі в порівнянні з нижніми.

Віддалені об'єкти (що часто знаходяться за морським горизонтом) вимальовуються на небі у перевернутому положенні, а іноді вище з'яв­ляється ще і пряме зображення того самого об'єкта. Це явище є типовим для холодних регіонів, особливо при значній температурній інверсії, коли над більш холодним шаром знаходиться більш теплий шар повітря. Да­ний оптичний ефект утворюється внаслідок складних закономірностей поширення фронту світлових хвиль у шарах повітря з неоднорідною гус­тиною. Час від часу виникають дуже незвичайні міражі, особливо в по­лярних регіонах. Коли міражі виникають на суші, дерева та інші компо­ненти ландшафту виглядають перевернутими.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua