Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
АТМОСФЕРА І КЛІМАТ ЗЕМЛІ

РАЙДУГА

Райдуга — найкрасивіше атмосферне явище. Зазвичай це величезна арка, що складається з різнокольорових смуг, яка спостерігається, коли Сонце освітлює лише частину небозводу, а повітря насичене крапелька­ми води, наприклад, під час дощу. Різнокольорові дуги розташовуються в послідовності спектра (червона, оранжева, жовта, зелена, блакитна, синя, фіолетова), однак кольори майже ніколи не бувають чистими, оскі­льки смуги взаємно перекриваються. Як правило, фізичні характерис­тики райдуг істотно розрізняються, тому і на вигляд вони вельми різно­манітні. їх спільною рисою є те, що центр дуги завжди розташовується на прямій, проведеній від Сонця до спостерігача. Головна райдуга являє собою дугу, що складається з найбільш яскравих кольорів — червоного на зовнішньому боці і фіолетового — на внутрішньому. Іноді можна ба­чити тільки одну дугу, але часто із зовнішнього боку основної райдуги з'являється побічна. Вона має не такі яскраві кольори, як перша, а чер­вона і фіолетова смуги в ній змінюються місцями: червона розташову­ється з внутрішнього боку. Утворення головної райдуги пояснюється по­двійним заломленням і однократним внутрішнім відбиттям променів со­нячного світла. Проникаючи всередину краплі води, промінь світла за­ломлюється і розкладається, як при проходженні крізь призму. Потім він досягає протилежної поверхні краплі, відбивається від неї і виходить з краплі назовні. При цьому промінь світла, перш ніж досягнути спостері­гача, заломлюється повторно. Початковий білий промінь розкладається на промені різних кольорів з кутом розходження 2°.

При утворенні побічної райдуги відбувається подвійне заломлення і подвійне відбиття сонячних променів. У цьому випадку світло заломлю­ється, проникаючи всередину краплі через її нижню частину, і відбива­ється від внутрішньої поверхні краплі. У певній точці світло заломлюєть­ся, виходячи з краплі в бік спостерігача. На сході і заході Сонця спостерігач бачить райдугу у вигляді дуги, яка дорівнює половині кола, оскіль­ки вісь райдуги паралельна горизонту.

Якщо Сонце розташовується вище над горизонтом, дуга райдуги мен­ша за половину кола. Коли Сонце підіймається вище за 42° над горизон­том, райдуга зникає. Скрізь, окрім високих широт, райдуга не може з'яви­тися опівдні, коли Сонце знаходиться дуже високо. Коли дощ або водяний пил утворюють райдугу, повний оптичний ефект досягається за рахунок сумарного впливу всіх крапельок води, що перетинають поверхню конуса райдуги зі спостерігачем у вершині. Роль кожної краплі швидкоплинна. Поверхня конуса райдуги складається з кількох шарів. Швидко перети­наючи їх і проходячи при цьому через серію критичних точок, кожна кра­пля вмить розкладає сонячний промінь на весь спектр у певній послідов­ності — від червоного до фіолетового кольору. Безліч крапель таким же чином перетинає поверхню конуса, так що райдуга представляється спо­стерігачеві безперервною як уздовж, так і упоперек її дуги.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua