Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ГІДРОСФЕРА ТА ВОДИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ І СУХОДОЛУ

КРУГООБІГ ВОДИ В ПРИРОДІ

Хоч загальні запаси води в світі незмінні, постійно йде її перерозпо­діл. Кругообіг води відбувається під впливом сонячної радіації, яка сти­мулює випаровування води. При цьому осідають розчинені в ній міне­ральні речовини. Молекула води починає свій шлях в гідрологічному циклі, коли, отримавши трохи більше теплової енергії у порівнянні з сусідніми молекулами, долає поверхневе тяжіння рідини і перетворю­ється в молекулу пари. Повітря, в яке потрапляє молекула, залучене до процесу циркуляції, породженого нерівномірним нагріванням поляр­ної і тропічної зон, перепадами атмосферного тиску і обертанням Зем­лі. Циркуляція атмосфери в Північній півкулі загалом направлена із заходу на схід. Всередині повітряної маси відбувається вертикальний рух повітря, викликаний передусім нагріванням повітря на контакті з більш теплою поверхнею океану або суходолу. Окрема частка, нагріта таким чином, розширюється, стає менш щільною, ніж частки, що зна­ходяться безпосередньо вище від неї, і спрямовується вгору. Однак згі­дно з відомим фізичним законом розширення відбувається за рахунок запасу тепла; тому, підіймаючись, ця повітряна частка охолоджується, доки температура не знизиться до такої міри, що волога вже не зможе залишатися в газоподібному стані і не відбудеться конденсація пари. Крихітні крапельки води, завислі в атмосфері, утворюють хмари. За відповідних умов ці краплі зливаються навколо ядер конденсації (кри­сталів льоду або часток пилу), а досягши ваги, достатньої для подолан­ня опору повітря, падають на землю у вигляді дощу, снігу або граду. Коли частка води разом з наземним або підземним стоком потрапляє знову в океан, це означає, що вона здійснила повний кругообіг у при­роді. Активний учасник водообміну — атмосферна вологість. При вла­сному постійному об'ємі 13 тис. км3 вона утворює за рік 525 тис. км3 опадів, що випадають на Землю. Зміна всього об'єму атмосферної во­логості відбувається кожні 10 діб. Повільніше всього оновлюються гли­бинні підземні води — в середньому за 5000 років. Всі етапи кругообігу води пов'язані між собою; порушення процесу кругообігу може при­звести до катастрофічних наслідків.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua