Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ГЕОГРАФІЯ
ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ

ШЕЛЬФ (МАТЕРИКОВА МІЛИНА)

Шельф (англ. shelf) (материкова мілина) — вирівняна частина під­водної окраїни материків, яка межує з берегами суходолу і характе­ризується спільною з нею геологічною будовою. Глибини краю шель­фу, як правило, становлять 100—200 м, але в окремих випадках дося­гають 1500—2000 м (наприклад, у Курильській улоговині Охотського моря); ширина до 1500 км (наприклад, у Північному Льодовитому оке­ані). Загальна площа шельфу бл. 32 млн км2. У межах шельфу ведеть­ся розробка родовищ нафти і газу, досліджується можливість видобу­тку деяких інших корисних копалин. Ловля риби у шельфових водах сягає 92 %. На шельф розповсюджуються суверенні права прибережної держави; без її прямої згоди ніхто не має права вести розробку, розвідку і видобуток природних багатств шельфу. У міжнародному праві континентальний шельф — це морське дно і надра підводних райо­нів, що тягнеться за межі територіальних вод. Правовий режим кон­тинентального шельфу і його кордони регулюються Конвенцією ООН з морського права 1982 p., конвенціями і внутрішніми законами дер­жав.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua