Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

 

Розділ перший

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Тема 2. ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ СЕГ

2. Головне поняття соціально-економічної географії

Існує думка, що кожна наука має своє головне поняття. Тобто таке поняття, яке зв'язує у єдине ціле весь понятійно-категоріальний апарат науки. Очевидно, таке поняття вже є категорією даної науки. Наприклад, у фізиці таким поняттям є категорія атома, у хімії — молекули, в біології — клітини і т.д.

Головним поняттям економічної географії проф. Микола Баранський вважав географічний поділ праці. Він писав, що географічний поділ праці в економічній географії найтісніше пов'язує її з політичною економією; поняття, від якого економіко — географ не може відриватися у жодній темі, що ним вивчається — будь вона "галузева" чи "районна"; історико-географічне дослідження господарства теж не може обійтись без нього, оскільки господарський розвиток будь-якої території чи у межах усього світу, усієї країни, району, чи окремого міста — зводиться зрештою до історії розвитку географічного поділу праці. І далі: "... географічний поділ праці є дуже важливим поняттям, точніше кажучи, цілою системою понять (підкреслення наше. — Лет.), що зв'язує і галузі, і економічні райони, тобто весь "інвентар" економічної географії".

Однак зараз ця думка вже не витримує критики, є завузькою. По-перше, зв'язок ГПП з категоріями політекономії — це передусім зв'язок з категоріями поділу праці і праці загалом. А відомі марксистські "істини", що праця є основою суспільного багатства, суспільної вартості продукту, що вона "перетворила мавпу в людину" і т. д., є підвалинами т. зв. економічного детермінізму у трактуванні розвитку суспільства. Тепер праця розглядається як один з важливих видів людської життєдіяльності поряд з такими видами, як відтворювальна, соціоприродна, споживча та екістична.

По-друге, якщо ще у власне економічній географії можна з певним припущенням згодитися з думкою М. Баранського, то загалом у соціально- економічній географії такий підхід вже є недостатнім. Отже, назріла проблема пошуку поняття, яке було б істотним для всієї СЕГ — в т.ч. економічної, соціальної, політичної і демогеографії. Таким поняттям є категорія, що відображає предмет дослідження СЕГ. А оскільки предметом вивчення тут є геопросторова (територіальна) організація суспільства чи його окремих сфер (економіки, соціальної, політичної сфери, людності), то і головним поняттям (категорією) СЕГ є, на наш погляд, "геопросторова (територіальна) організація (ГПО) суспільства чи його окремих частин".


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua