Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

 

Розділ перший

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Тема 6. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СВІТУ

9. Територіальне поєднання природних ресурсів

Для ефективного збалансованого розвитку господарства країн світу велике значення мають не лише обсяги запасів тих чи інших видів природних ресурсів, але й такі поєднання ресурсів на певній території, які дають можливість їх комплексного використання. Перші землеробські цивілізації виникли у районах з теплим кліматом, родючими алювіальними ґрунтами і достатньою кількістю водних ресурсів; перші промислові вугільно-металургійні райони сформувалися в тих країнах, що володіли покладами вугілля і залізних руд.

Зараз краще становище щодо забезпечення природними ресурсами мають країни з обширними слабоосвоєними територіями. Найбільшим природно-ресурсним потенціалом володіє Росія. У Європейській її частині родючі ґрунти і сприятливі агрокліматичні умови Півдня доповнюються значними паливними і мінеральними ресурсами Урало-Поволжя і лісовики водними та мінеральними ресурсами Півночі. Сибір і Далекий Схід Росії мають величезні поклади вугілля, нафти, газу, руд кольорових металів; водні, гідроенергетичні та лісові ресурси, які почали інтенсивно освоюватись лише у другій половині XX ст.

Подібним до Азіатської частини Росії поєднанням природних ресурсів володіє Канада; крім того, на півдні цієї країни є значні площі родючих земель. У США можна виділити три райони з різним поєднанням природних ресурсів. На північному сході є великі поклади вугілля, залізних руд, водні, лісові і земельні ресурси. У Південних штатах зосереджені поклади нафти і газу, хімічної сировини, найкращі у США агрокліматичні та рекреаційні ресурси. Гірські західні штати мають значні запаси руд кольорових металів, урану, гідроенергетичні, на півночі — лісові, а на півдні — рекреаційні ресурси.

На території Бразилії формується п'ята частина поверхневого водного стоку, є великі гідроенергетичні ресурси. Південно-східна частина країни багата родючими ґрунтами, з яких завдяки сприятливим агрокліматичним умовам можна отримувати два — три врожаї на рік. В Амазонії знаходиться найбільший масив вологих екваторіальних лісів, тут вже відкриті великі родовища залізних руд (Великий Каражас) і кольорових металів; ймовірні виявлення запасів нафти, золота та інших корисних копалин.

Унікальні поклади золота, алмазів, руд марганцю та інших кольорових і чорних металів має ПАР. Крім того, тут є значні вугільні родовища; найкращі в Африці умови для розвитку землеробства, рекреаційні ресурси. Концентрація мінеральних (вугілля, поліметалеві руди), водних, лісових, найкращих земельних ресурсів на східному узбережжі Австралії зумовили високий рівень заселення та господарської освоєності саме цієї частини країни. І лише недавно з'явилися нові економічні осередки на північному заході Австралії у зв'язку із видобутком залізних, марганцевих, олов'яних руд, на півночі — в районах розробок родовищ золота і бокситів.

Непогані поєднання природних ресурсів для розвитку промисловості і сільського господарства мають Індія (вугілля, залізні руди, гідроенергоресурси, родючі землі), Китай (вугілля, рудні, лісові і водні ресурси на Північному сході; гідроенергоресурси, руди кольорових металів у Тибеті та горах Південного Китаю), Казахстан, Мексика, Чилі, Індонезія, Конго та ряд інших країн.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua