Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

 

Розділ перший

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Тема 6. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СВІТУ

6. Біологічні ресурси

Різноманітні види фауни і флори людство використовує дуже давно (первісна людина вже була збирачем і мисливцем), але й досі відкриваються нові корисні властивості рослин, тварин, мікроорганізмів.

За обсягами використання перше місце належить рослинам, особливо лісовим. Це пояснюється тим, що продуктивність лісів є значно вищою, ніж інших біоценозів, а деревина, хвоя і сік дерев служать основою для виробництва сотень і тисяч найменувань продукції.

Ліси на земній кулі зосереджені у двох поясах: північному, що представлений хвойними і змішаними лісами Євразії і Північної Америки, та південному, який охоплює ліси екваторіального та тропічного поясів.

Ліси світу

Тип лісів

Площа

Запас деревини .

млн. га.

%

т/га

млн. т.

%

Екваторіальні і тропічні вологі ліси (гілеї) нижній пояс

418

17,1

3,5

1463,0

27,0

гірський пояс

45

1,8

2,9

130,5

2,4

Вологотропічні ліси, що вегетують в дощовий період

260

10,7

2,0

520,0

9,6

Сухі ліси, що вегетують у дощовий період

510

20,9

1,0

510,0

9,4

Усього лісів тропічних поясів

1233

50,5

___

2623,5

48,4

Змінновологі ліси помірних

і субтропічних поясів і

лаврові ліси

20

0,9

6,0

120,0

2,2

Ліси з твердих порід

170

7,0

1,3

221,0

4,1

Змішані, широколистяні і гірські хвойні ліси

395

16,2

4,0

1580,0

9,2

Північні хвойні ліси (тайга)

620

25,4

1,4

868,0

6,1

Усього лісів помірних поясів

1205

49,5

___

2789,0

1,6

Усього лісів світу

2438

100,0

2,2

5412,5

100,0

 

Найвищу продуктивність мають вологі екваторіальні ліси, але їх розробка ускладнюється тим, що дерева одного виду зустрічаються тут дуже рідко, та жарким і вологим кліматом. Найбільші запаси деревини у цьому поясі мають Бразилія, Індонезія, Венесуела, Конго. Ліси помірного поясу, особливо тайга, мають однорідний видовий склад, а переважання у них цінних хвойних порід робить їх експлуатацію дуже рентабельною. Найбільші запаси деревини помірного поясу сконцентровані у Росії, США, Канаді, Скандинавських країнах та на півночі Китаю. У більшості країн Європи і Північної Америки, завдяки величезній праці лісівників, розширюються як площі заліснених територій, так і запаси деревини. Західна Європа вже тепер повністю може забезпечувати свої потреби власними лісовими ресурсами, довозячи лише невелику кількість особливо цінних порід дерева із південного поясу.

У країнах, що розвиваються, використання лісових ресурсів ведеться нераціонально. Більше половини деревини тут спалюється для побутових потреб і підвищення родючості ґрунту. Швидко скорочується площа вологих екваторіальних лісів, збіднюється їх видовий склад. Відрадно, що в останні десятиліття в Австралії, Бразилії та інших країнах на великих площах створюються штучні лісові насадження, в основному евкаліпта, який росте надзвичайно швидко, досягаючи стиглості у 25-30 років, і має досить цінну деревину.

Крім деревних порід широке застосування в господарстві мають ягоди, гриби, лікарські рослини. їх основні ресурси приурочені до лісового поясу. Але багато грибів і ягід росте також у лісотундрі і тундрі, а лікарські рослини зустрічаються практично у всіх природних зонах.

Зараз вчені все більше схиляються до думки, що у природі повинні існувати ліки від будь-яких людських хвороб. Тому важливо зберегти усе розмаїття біологічних видів. Потенційні можливості більшості з них досі не вивчені.

Деревина хвойних порід вважається найкращою сировиною для целюлозно-паперової та лісохімічної промисловості.

Ресурси дикої фауни зараз використовуються у відносно невеликих масштабах. Полювання на звірів залишилося основою господарства лише в окремих північних народів і племен Африки, Амазонії та Малайського архіпелагу. Проте практично у всьому світі розвинуте спортивне мисливство та його супутник — браконьєрство. Добре поставлена мисливська справа у країнах Європи і Північної Америки дає змогу не лише отримувати прибутки від продажу ліцензій, а навіть збільшувати поголів'я багатьох видів тварин. Добрі перспективи для розвитку мисливства мають і країни, що знаходяться в африканських саванах, але, за винятком ПАР, у всіх цих державах процвітає браконьєрство — навіть на територіях національних парків і заповідників.

В останні роки, у зв'язку з розвитком мікробіології та біотехнології, все більший інтерес викликають різні мікроорганізми. Корисні властивості їх настільки широкі, що вони можуть бути використані не лише у медицині чи для біологічного захисту рослин, а також у хімічній індустрії для спрощення багатьох технологічних процесів і навіть для видобутку рідкісних корисних копалин.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua