Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

 

Розділ перший

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Тема 7. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СВІТУ

5. Водні ресурси

Вода, завдяки своїм унікальним фізико — хімічним властивостям, є одним з найнеобхідніших ресурсів. Але як для біологічних потреб, так і для більшості технологічних процесів потрібна переважно прісна вода, якої дуже мало через її велику розчинну здатність. Із 1,4 млрд. км3 вод земної кулі 96,5% припадає на води Світового океану, ще близько 1 % — на солоні підземні води. Як бачимо, 70% прісних вод сконцентровано у льодовиках Антарктиди, Гренландії та інших приполярних і гірських областей. Тому для сільськогосподарського, комунального та промислового водопостачання використовуються переважно річкові і ґрунтові води, ресурси яких становлять близько 60 тис. км3 у рік, або приблизно 10 000 м3 на людину. При максимальних сучасних потребах 2000 м3 води на людину в рік цих ресурсів повинно бути цілком достатньо, але води розподіляються дуже нерівномірно, а велика частка річкових вод дуже забруднена.

Унікальні водні ресурси окремих країн дають їм змогу вже зараз концентрувати на своїй території водомісткі виробництва, а ряду країн Північної Європи і Канади навіть експортувати чисту питну воду.

Найкраще забезпечена водними ресурсами Південна Америка, відносно непогано — Північна Америка і Європа. В Азії і Африці при високій середній водозабезпеченості є дуже багато аридних територій, на яких проживає понад 800 млн. осіб. Наявні тут водні ресурси вже тепер не забезпечують мінімальних потреб населення у прісній воді. Тільки Австралія, яка є найсухішим материком, за рахунок значного стоку річок на східному узбережжі і невеликої кількості жителів має найвищі показники водозабезпечення на душу населення.

Для споживання дуже важливе значення має не тільки кількість, але й якість води. У багатьох країнах, що розвиваються, через відсутність коштів для попередньої очистки, населення споживає недоброякісну воду з річок чи озер, що є причиною багатьох захворювань.

Тому людство б'ється над розв'язанням водної проблеми. Вже зараз ведеться опріснення морських вод у країнах Перської затоки, що, правда, доступно лише для дуже багатих держав із надлишком енергетичних

Водозабезпечення та водоспоживання ресурсів.

Континент

Середній річний стік рік, км3/рік

Стік з 1 км.

тис. м3

Стік на

1 людину тис. м3

Водоспоживання

км3/рік

% до стоку

1985

2000

1985

2000

Європа

3200

306

4,7

520

730

16,2

23,0

Азія

14400

330

4,8

1700

3200

11,8

27,7

Африка

4550

151

7,0

150

380

3,3

8,3

Пн. Америка

8200

342

20,0

550

1300

6,7

15,8

Пд. Америка

11760

650

36,7

110

300

0,9

2,5

Австралія і Океанія

2400

265

80,0

30

60

1,2

2,5

Невраховані території

1990

__

__

____

__

___

___

Усього

46500

288

8,3

3060

5930

6,6

13,0

Ресурси річкових вод окремих країн (за К. П. Воскресснським, А. А. Хоколовим, І. А. Шикломановим)

Країна

Територія, тис. км2

Річковий

стік у середній за

водністю рік

Сумарний, тис. км3

Тис.км3 з 1 км

На душу :: населення, тис. м3

Частка від світових вод. ресурсів, %

Бразилія

8512

9230

1084

61,5

22,0

Росія

17075

4003

234

26,7

9,6

Китай

9597

2550

266

2,3

6,1

Канада

9975

2472

248

91,5

5,9

США

9347

1938

207

7,8

4,7

Індія

3269

1680

514

2,0

4,1

Норвегія

324

405

1248

96,0

1,1

Світові запаси води

Площа

Об'єм,

Частка у світових запасах, %

 

Об'єкт

поширення,

тис. км

від загальних

від запасів

 

Млн.. км2

запасів

прісних вод

 

Світовий океан

361,3

1 338 000

96,5

 

Підземні води

134,8

23 400

 

 

в т.ч. прісні

10 530

0,76

30,1

Льодовики

16,2

24 364

1,76

69,6

 

Води озер

 

прісних

1,24

91

0,01

0,26

 

СОЛОНИХ

0,82

85

0,01

 

Води рік (в руслах)

148,2

2

0,0002

0,006

 

Загальні запаси води

1 385 984

100

 

Загальні запаси

 

прісної води

35 029

2,53

100

 

Розробляються навіть проекти транспортування айсбергів від берегів Антарктиди і Гренландії. Але головним напрямком вирішення цієї проблеми є максимальна економія води у промисловості, сільському і комунальному господарстві, зменшення забруднення поверхневих вод. Завдяки нагромадженню води у ставках та водосховищах, міжбасейновому перекиданню вод, а також переходові на маловодні технології й замкнуті системи водопостачання багато розвинених країн (особливо у Європі) зменшили забір свіжої води і поліпшили якість поверхневих вод.

Широко використовується також енергія падаючої річкової води. Гідроенергетичний потенціал особливо високий у тих районах, де є повноводні річки і пересічений рельєф. Окремі гірські країни ( Норвегія, Швейцарія та ін.) майже повністю задовольняють свої потреби в електроенергії за рахунок ГЕС. Сукупний гідроенергетичний потенціал усіх річок світу (10 трлн. квт./год.) лише трохи менший від сучасного показника виробництва електроенергії у світі. Величезні гідроенергоресурси припадають на такі країни: Китай, США, Росію, Конго, Канаду і Бразилію.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua