Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

 

Розділ перший

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Тема 4. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

2. Формування політичної карти світу

Формування політичної карти світу розпочинається з часу появи перших держав та міждержавних утворень (перша половина IV тис. до Х р.).

Періодизація формування політичної карти світу тісно пов'язана з загально історичною (цивілізаційною) періодизацією. Виділяються такі періоди: Стародавній; Середньовічний; Новий; Новітній.

Стародавній період. Він тривав з першої половини IV тис. до Х р. до V ст. Близько 3100 р. до Х р. на території Єгипту виникли два державні утворення: Нижній Єгипет (дельта Нілу) та Верхній Єгипет (долина Нілу). Приблизно у 3000 р. до Х р. вони об'єднались в одну державу. У другій половині III тис. до Х р. в Месопотамії виникає Шумеро-Аккадська держава, яка проіснувала до 2150 р. до Х р. Пізніше на території Месопотамії виникають Вавилонія (ІІ-І тис. до Х р.) та Ассірія (І тис. до Х р.).

В Індії у IV-III ст. до Х р. існувала імперія Маур'їв. Пізніше у IV—V ст. — імперія Уптів — золота доба індуської культури. Розрізнені китайські царства вперше були об'єднані в III ст. до Х р. імператором Шихуаном. Правління династії Хань у III ст. до Х р.- ІІІ ст. — період класичної китайської культури.

Найбільш відомими державами цього періоду були Давня Греція, Персія, держава Олександра Македонського та Римська імперія. Основна частина Давньої Греції у її класичному періоді (V-ІV ст. до Х р.) займала узбережжя Егейського моря. Перська держава Ахеменідів у VI-IV ст. до Х р. займала весь Близький Схід. Персія дала світові приклад першої сухопутної імперії. Держава Олександра Македонського була короткотривалою (336- 323 рр. до Х р.) і охоплювала територію Греції, Близького Сходу та Єгипту. Римська імперія існувала з І ст. до Х р. до V ст. За територіальними масштабами це була Середземноморська держава.

На території України у даному періоді виникло Боспорське царство — V- ІІ ст. до Х р., відновлене у І-ІV ст. Воно охоплювало узбережжя Азовського моря зі столицею на Керченському півострові. У Криму в II ст. до Х р. -ІІІ ст. існувала також Кримсько-Скіфська держава.

Середньовічний період. Він тривав з V до XV ст. Основну роль у цьому періоді відігравали Візантійська імперія, Арабський халіфат, Монгольська імперія та Германська імперія. Основною територією існування Візантійської імперії у V-ХV ст. було Східне Середземномор'я. Арабський халіфат існував як більш-менш єдина держава у VІІ-ХІІІ ст. Він охоплював Близький Схід (без Малої Азії), Північну Африку та Піренейський півострів. Гігантська Монгольська імперія існувала у ХІІІ-ХІV ст. Вона займала майже всю Азію (крім Малої Азії, Аравії, Індії, Південно-Східної Азії та Японії) і Східну Європу. Германська імперія (офіційна назва "Священна римська імперія німецької нації") сформувалась у X ст. До кінця XVIII ст. вона домінувала у Серединній Європі.

В Індії у XIII ст. виникає перша мусульманська держава — Делійський султанат. Китай був поділений на дві держави — династії Тан (VII—X ст.) та Сун (Х-ХІІІ ст.).

У цьому періоді виникає перша етнічно українська держава — Київська Русь (ІХ-ХІІ ст.) та її наступник — Галицько-Волинське королівство (ХІІІ-ХІУ ст.).

Новий період. Тривав з XVI ст. до XIX ст. Відкриття Америки у 1492 р. і розширення уявлень про світ дало поштовх до формування колоніальних імперій. Виникають іспанська, португальська, голландська, французька та британська колоніальні імперії. В середній Європі утворюється Австро-Угорська монархія. У північно-східній Євразії формується величезна Російська континентальна імперія. Утверджується ще одна євразійська Османська (турецька) імперія, що охоплює Південно-Східну Європу та Близький Схід. У цьому періоді розпочинається епоха виникнення національних держав. Першою національною державою стали Нідерланди у 1581 р. Вестфальський мир 1648 р. поховав ідею європейської універсальної імперії. У другій половині XIX ст. постає нова Німецька імперія.

В Індії у XVI-XVIII ст. постає держава Великих Моголів. З XVIII ст. Британія починає перетворювати Індію на свою колонію. У Китаї з XIV до XVII ст. править остання національна династія Мін. А з XVII ст. і до початку XX ст. Китай під пануванням маньчжурів перетворюється у напівколонію.

У другій половині XVII ст. невдалу спробу відновити свою незалежність у формі козацької держави зробила Україна. До того вона перебувала, в основному, у складі Польщі (до другої половини XVIII ст.) та Росії (Лівобережна Україна з другої половини XVII ст.). У XIX ст. була поділена між Російською та Австро-Угорською імперіями.

Новітній період. Розпочався на початку XX ст. і триває досі. У цьому періоді політична карта світу зазнала найбільших змін в 20-х, 40-х, 60-х та 90-х роках. Перша світова війна (1914-1918) спричинила розпад Австро-Угорської, Турецької та Російської (тимчасово) імперій. Постали нові незалежні країни — Польща, Чехословаччина, Єгипет, Ірак та ін. Друга світова війна (1939-1945) поклала початок розпаду британської та французької імперій. У 1945 р. здобула незалежність Індонезія, 1947 р. — Індія, у 1948 р. — виникла держава Ізраїль та ін. В 60-х роках незалежними стали більшість країн Африки.

У першій половині 1990-х років політична карта світу зазнала серйозних змін. У 1990 р. Західна та Східна Німеччина, а також Північний та Південний Ємен об'єднались у єдині держави, відповідно Німеччину та Ємен. У 1991-1993 pp. розпались: СРСР (1991); Югославія (1991-1992); Чехословаччина (1993). На місці СРСР утворилось 15 держав, зокрема 14 нових, у тому числі і Україна (24 серпня 1991 p.), Югославії — 5, Чехословаччини — 2. У 1993 р. зі складу Ефіопії виділилась Еритрея. Здобули незалежність ряд колишніх тихоокеансько-океанійських володінь СІНА: Маршали і Мікронезія — у 1991 р. та Палау — у 1994 р.

Об'єднання Німеччини та Ємену, розпад СРСР, Югославії та Чехословаччини яскраво підтверджують пануючу у XIX та, особливо, XX століттях тенденцію до утворення національних держав. Вони почали формуватися з 1581 p., із постанням у Європі незалежних Нідерландів. Основоположник української національної географії акад. С. Рудницький писав у 1923 p., що: "...тільки національним державам належить будучина. Модерна світова політика повинна підпирати творення виключно національних держав. Цього вчить досвід останніх століть...". Єдиним винятком з цього є утворення у 1993 p., шляхом відокремлення від Ефіопії, Еритреї. Внаслідок виникнення цієї держави тримільйонний і з дуже давньою культурою народ тиграї став поділеним між двома державами — Еритреєю та Ефіопією. Еритрея виникла не на національній, а на історико-географічній основі. Ця країна з 1890 р. і до 1941 р. не входила до складу Ефіопії, а була колонією Італії.

У другій половині 90-х років відбулися останні зміни політичної карти світу. В 1997 р. Гонконг, до того колонія Великої Британії, перейшов під суверенітет Китаю і став його спеціальним адміністративним районом — Сянган. У 1999 р. володіння Португалії Макао також перейшло під суверенітет Китаю і стало його спеціальним адміністративним районом — Аоминь.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua