Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

ВІД НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

При вивченні суспільної географії у високошкільних закладах важливе місце відводиться дисципліні «Регіональна економічна і соціальна географія світу». Донедавна базовими з цього курсу були російськомовні посібники, підготовлені ще у часи колишнього СРСР. Зрозуміло, що в умовах становлення державності України і зміни геополітичного статусу багатьох країн після розпаду комуністичної системи назріла потреба створити такий підручник, який би повною мірою враховував сучасні реалії функціонування світової співдружності. Даний посібник охоплює усі зміни, які відбулися у світі на рубежі ХХ-ХХІ ст.

Посібник складається з двох частин. У першій розглядаємо особливості сучасних політичної та економічної карт світу, всесторонньо розкривається структура світового природно-ресурсного потенціалу. У розділі «Географія населення світу» розкрито демографічну ситуацію, соціальний та етнічний склад, культуру, освіту, релігію народів світу. Розділ «Географія світового господарства» присвячений проблемам розвитку і геопросторовій організації промисловості, сільського господарства, транспорту, сфери послуг, а також міжнародним зв'язкам, туризму. Значна увага звернена на найважливіші глобальні проблеми людства, серед яких особливе місце відведено впливу НТР на світове господарство, екологію, забезпечення населення світу продуктами харчування, розвитку світових і регіональних економічних систем, розв'язанню соціальних проблем, проблем війни і миру, проблем Світового океану тощо.

У другій частині характеризуються країни світу за великими географічними регіонами. Найбільше уваги приділяється країнам Європи, Азії, Англо-Америки, Латинської Америки, Австралії і Океанії, Африки. Пропонується оригінальний підхід до виділення субрегіонів (С. Кузик). Особливе місце надається державам — сусідам України — Росії, Польщі, Білорусі, Молдові, Румунії, Словаччині, Угорщині, Болгарії, Туреччині, Грузії. Вони вперше подаються як окрема група євразійських країн і вивчаються з позиції україноцентризму (О. Шаблій).

Усі інші країни світу характеризуються за традиційною схемою країнознавчої регіоналізації. Наприклад, Європа ділиться на Північну, Західну, Південну, Центрально-Східну, Східну; Азія — на Південно-Західну, Південну, Центральну, Південно-Східну і Східну; Америка — на Північну і Латинську.

Типові країни великих регіонів розглядаються за таким планом: передумови розвитку (положення, потенціал), галузева і територіальна структура національного комплексу, соціально-економічні зв'язки, в тому числі з Україною. Докладніше характеризуються країни, які становлять для України певний інтерес, виходячи з її національних (наявність української діаспори), економічних і політичних (світові і регіональні лідери) особливостей.

Посібник містить великий обсяг інформації, яка дає змогу осмислити і зрозуміти складні проблеми сучасного економічного і соціального розвитку як окремих країн, регіонів, так і галузей світового господарства, побачити його територіальні відмінності, місце України у світовому співтоваристві. Тобто тут міститься багатий матеріал, необхідний для поглибленого вивчення економічної і соціальної географії світу студентами вищих навчальних закладів, а також учнями профільних і спеціалізованих класів загальноосвітньої школи, коледжів та гімназій.

Оскільки на географічних факультетах за навчальним планом вивчають окремо "Економічну і соціальну географію України", а також систему відповідних спецкурсів, то у другому (регіональному і країнознавчому) розділі ми опускаємо суспільно-географічну характеристику нашої держави. З географії України видано для студентів географічних і економічних факультетів підручники з грифом Міносвіти і науки України проф. Федора Заставного, колективу авторів за редакцією проф. Олега Шаблія та ін. Треба використовувати також підручник Г. де Блія, П. Мулерра і О. Шаблія (як відповідального редактора і співавтора) "Географія: світи, регіони, концепти" (К, 2004).

Даний навчальний посібник підготували учені кафедри економічної та соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка з урахуванням вище згаданих реальностей побудови освітнього процесу на географічних факультетах України.

Степан КУЗИК


ЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua