Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Філософія посібник

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ

§ 2. Сучасна наукова картина світу

Теорії історичного процесу

Уже згаданий нами Ч. Саган склав модель розвитку Всесвіту від Великого Вибуху до появи людини. Цей проміжок часу представлений у вигляді звичайного року. 1 секунда виявляється рівною 500 рокам, а весь рік — 15 мільярдам земних років. Отримуємо таку таблицю:

Великий Вибух 1 січня 0 год. 0 хв. 0 с

Утворення галактик 10 січня

Утворення сонячної системи 9 вересня

Утворення Землі 14 вересня

Виникнення життя на Землі 25 вересня

Океанський планктон 18 грудня

Перші риби 19 грудня

Перші динозаври 24 грудня

Перші ссавці 26 грудня

Перші птахи 27 грудня

Перші примати 29 грудня

Перші гомініди 30 грудня

Перші люди 31 грудня приблизно о 22 год. 30 хв.

Ця модель дає нам уявлення про частку історії людства в історії природи, а також масштабність еволюційних процесів у живій і неживій природі. Теорію еволюції живих організмів найчастіше пов'язують з англійським біологом Чарльзом Дарвіном і його книгою «Походження видів шляхом природного добору», яка побачила світ у 1859 році, хоча теорія була сформульована ще 20 років тому.

Процес утворення нових біологічних видів визначається тим, наскільки вони виявляються пристосованими до життя в цьому природному середовищі. Йдеться не лише про виживання сильнішого, а й про такі видозміни у будові та життєвих процесах, що уможливлять не лише дальше існування виду, а й утворення нового. Це стосується тинів як рослин, так і тварин. У середині XIX ст. австрійський чернець Грегор Мендель проводив досліди зі схрещування гороху з гла-денькими насінинами з видозміною цієї культури, яка давала зморшкуваті насінини. Отримуючи в першому поколінні тільки гладенькі, а в другому — 1/4 зморшкуватих насінин, дослідник дійшов висновку про участь у появі нової істоти двох завдатків від батьківських особин. Так було виявлено не лише домінантну - панівну ознаку, а й рецесивну — приховану, пригнічену, що проявлялася в пізніших поколін-нях гібридних істот. Це стало початком генетики — біологічної науки про спадковість і мінливість у передачі ознак живих істот новим їхнім поколінням. Її розвиток припав на XX століття, коли майже забуті дослідження Менделя привернули увагу багатьох науковців і ознаменувалися дальшими відкриттями. Так, Август Вейсман виявив відособленість тілесних (соматичних) клітин організму від статевих, які є носіями генів для передачі наступним поколінням, нащадкам. Гуго де Фріз відкрив явище мутації — часткової зміни структури гену, що веде до зміни структури білка і передається наступним поколінням. Мутацію спричиняють радіаційний, хімічний, температурний впливи, але вона може бути і випадковою. Томас Морган встановив, що носієм спадковості є хромосома — частина ядра клітини, в якій перебуває молекула ДНК. Кількість хромосом є чітко визначеною для кожного виду, наприклад, у людини їх 46. Джеймс Уотсон та Френсіс Крік запропонували модель молекулярної структури ДНК і механізму її реплікації, тобто відтворення.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua