Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Філософія посібник

Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ

§ 2. Свобода — фундамент практики

Революційна перебудова

Сутність будь-якої революції (від лат. «поворот», «переворот») полягає у швидкій докорінній зміні наявного стану дійсності. Революція є поняттям, протилежним до еволюції, яке означає «розгортання», «розвиток». Революції можуть відбуватися в різних царинах життя людини. Відома низка революцій у науці, пов'язаних із відкриттями в астрономії, фізиці, хімії, біології, математиці. Суспільний стан змінюється час від часу внаслідок соціальних революцій, наявні приклади цього явища в культурі і мистецтві. Загалом революції — це елементи поступального розвитку, але разом з тим, вони мають і негативні риси, що лежать у різних площинах. Соціальні революції, особливо в

умовах непідготовленого до них широкого загалу людей з різних прошарків, неминуче призводять до мільйонів, а то й десятків мільйонів трагедій. Суспільство може не тільки не піти вперед, а й стати відкинутим назад, прикладів чого в історії, зокрема в українській, більш ніж достатньо. Те саме стосується і культурних революцій, наслідком яких є падіння рівня моралі в усьому суспільстві та деградація певної його частини, часто тієї, яка виступила суб'єктом такої революції. Не-прийнятні результати науково-технічних революцій було розкрито в попередньому пункті, додамо, що від них потерпають не лише природні комплекси, а й люди, які внаслідок погіршення умов проживання отримують протилежне стосовно того бажаного, що було метою відповідних революційних перетворень.


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua