Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Філософія посібник

ВСТУП

Наскрізна ідея пропонованого посібника — подати головні розділи філософії в зручній для огляду компактній формі. Послідовно дотримуючись державних освітніх стандартів і програм викладання філософії в бакалавраті, автори прагнуть максимально чітко виділити науковий каркас сучасного філософського знання і ключові теми філософування, на основі яких вибудовуються освіта, наука, культура і техніка, економіка і суспільне життя початку XXI століття.

Не замінюючи зосередженої самостійної навчальної роботи, не ігноруючи більш капітальних підручників і філософських праць, цей посібник завдяки систематичному та ущільненому викладу допоможе студентам не лише підготуватись до занять, а й уникнути передсесійних стресів.

Ми принципово уникали набридливо-повчального нав'язування студентам філософських сюжетів, розповсюдженого в аналогічній літературі безапеляційного рекламування архіважливості філософії в житті людини, її непересічної ролі щодо формування філігранного мислення і найдовершенішої життєвої позиції у світі, поваги до добра, краси і т.п. Ми врахували, що колишній школяр приходить на студентську лаву з певною системою знань і переконань, які для нього, повірте, є дуже цінними. Намагання перебудувати чи зламати цю систему освітньо-філософськими зусиллями викладача - марний клопіт. Доцільніше просто поінформувати студента про можливі варіанти світоглядних орієнтирів, на яких може бути побудована нова, більш досконала і менш обмежена система духовного світу з ефективнішими можливостями щодо досягнення успіху в реальному житті. Не завадить також дохідливо довести студентові, що набуті і поки що начебто безкорисні знання про розв'язання нашими попередниками болісних духовних негараздів можуть виявитись дуже доречними для сьогоднішнього студента в майбутньому. Адже ніхто з людей не за-страхований від болючих душевних потрясінь і життєвої безвиході.

Пропонований посібник зорієнтований на якомога повніше висвітлення варіантів світоглядних проблем та різновидів їхнього вирішення, зібраних у відповідних розділах філософії. Цим він також відрізняється від аналогічних підручників з філософії, де зазвичай розглянуто два — чотири розділи філософського знання, довільно відібраних авторами. Така куца «філософія», зрозуміло, має право на життя, але не має права вважатись підручником для студентів бакалаврату. «Бакалавр» — людина, увінчана лавровою гілкою, що символізує класичну, тобто повну освіченість у галузі притаманних фахові бакалавра дисциплін. Базовість бакалаврської освіченості передбачає широку ерудицію, яка дасть змогу свідомо обрати більш вузьку галузь тієї чи іншої науки для поглибленого опрацювання в магістратурі й аспірантурі.

Заявлених принципів посібника дотримувались викладачі кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова протягом двох десятків років. На кафедрі ще у 1989 році була створена типова програма навчального курсу з філософії. Після чотирирічної апробації вона була затверджена Колегією Міністерства освіти України на засіданні від 25 березня 1993 року і рекомендована усім вищим навчальним закладам. Після приєднання Української освітньої галузі до Лісабонської конвенції програма була модифікована і пристосована до навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів (спеціалістів) та аспірантів. Відповідно до її бакалаврської версії створено цей посібник.

Автори добре розуміють, що в межах короткого викладу навчального курсу неможливо висвітлити все багатство і розмаїття філософських проблем, напрямів і вчень. Мета авторів посібника — допомогти майбутнім бакалаврам скласти перше уявлення про предмет філософії і її призначення, про шляхи розв'язання «вічних» людських смисложиттєвих проблем, що систематизовані у класичних розділах дисципліни. Є й прагматична сторона мети авторів книги — посприяти більш ефективному накопиченню студентами бажаної кількості балів для зарахування курсу з найвищою оцінкою.


ЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua