Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Філософія світ людини

Філософська антропологія та спеціальні науки про людину

Функцію самоусвідомлення тою чи іншою мірою в принципі виконує кожний прояв людського духу — така його природа. Наука як певний історичний тип або форма суспільної свідомості певною мірою всупереч власній основній спрямованості на елімінацію всього суб'єктивного із свого змісту також виконує цю функцію. На свій лад у ній також здійснюється усвідомлення людиною самої себе, свого місця у світі. Почасти саме цим визначається структура сучасної наукової свідомості або науки в цілому. Широко відомий так званий антропологічний поворот у філософії XX століття має аналог і в галузі науки, де в XX столітті виникали та стверджувалися все нові методи і напрями дослідження людського. При цьому людина не просто стає предметом уваги, яка дедалі зростає, — "антропологізується" сама наука як така, у своїх принципових підходах, методах та конкретному інструментарії. У процесі внутрішньої диференціації наукового знання виникає тенденція його зближення з дисциплінами власне філософськими і зокрема з філософською антропологією. При цьому здійснюється жвавий обмін між багатоманітними науковими та філософськими тематизаціями феномена людського, опосередкований до того ж людською буденною свідомістю як тією основою, на якій виростають обидва ці пізнавальні напрями. Таким чином, філософська антропологія спирається, перш за все, на певні емпіричні дослідження про людину як на свій базис, але не обмежується цим; вона посилається також на інші філософські дисципліни, залежачи від них, мабуть, більшою мірою, ніж вони від неї, оскільки навряд чи можна пояснити, що являє собою пізнання (гносеологія) або моральнісний обов'язок (етика) тим, що послатися на якесь готове філософсько-антропологічне знання. Значно реальнішою є можливість набути знання про сутність людини, про єдність людського буття та його смисл на підставі результатів, запозичених із критики та метафізики пізнання, з основних положень стики тощо, правда, поданих в особливому ракурсі, — не в об'єктивному значенні висловлювань, а в єдності акту в людському бутті.
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua