Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Вступ до філософії
Великі філософи навчальний посібник
Розділ З
ОБЛИЧЧЯМ ДО ЛЮДИНИ

Дослідження Дж. Бруно та Сервета, Дж. Ваніні та Ведалія, Г. Галілея та багатьох інших видатних вчених, майже кожен з яких зазнав на собі тиск, гоніння, а то й репресії з боку като­лицької церкви.

XIV-XV сторіччя змінюють соціальну структуру суспільст­ва. Становлення капіталістичних відносин руйнує селянські гос­подарства й водночас формує армію найманих робітників, зне­цінює владу фараона й вивищує авторитет нового соціального класу — буржуазії. Суспільство розшматовує незадоволення широких народних мас, що намагаються поліпшити своє ста­новище засобами збройних повстань. Соціально-політичне жит­тя Європи позначене низкою соціальних катаклізмів, повстань, революцій, війн. Серед них — селянське повстання «Жакерія» у Франції, повстання англійських селян під керівництвом У. Тейлора, селянська війна в Німеччині, русистський рух у Чехії, Варфоломіївська ніч (1572 рік) у Парижі, страта Марії Стюарт (1587 рік) в Англії, розгром англійським флотом іспан­ської «непереможної армади» (1588 рік), війна Російської дер­жави з Великим князівством Литовським (1500-1503 роки), Лівонська (1558-1583 роки) та Тридцятирічна (1618-1648 ро­ки) війни в Європі. І все це — за якихось півтора — два сторіч­чя! Подібних катаклізмів і процесів Захід не бачив мало не з часів повстання рабів під проводом Спартака (73 рік).

Значних змін зазнають церковні структури. Шириться реформаторський рух (Мартін Лютер, Ульріх Цвінглі, Томас Мюнцер, Жан Кальвін). Посилюється боротьба проти папства й водночас зростає опір релігійних ієрархій вільнодумству, мистецтву та наукам. У 1480 році європейський світ жахнувся від звістки про заснування іспанської інквізиції.

І все ж таки наука, мистецтва, що прогресували, соціально-політичне та філософське вільнодумство зломили духовну дик­татуру Папи. Поступово, проте неухильно, формувалися гума­ністичний світогляд і культура, які розсували кордони серед­ньовічного схоластичного світу, відкривали людям дійсний світ, про наявність якого так наївно, але романтично і натхнен­но говорили й писали античні мислителі.

Центром культури і філософії, що відроджувались, стала Італія, першими серед перших титанів новітнього мислення і дії були італійські гуманісти — поети і художники, інженери і вчені, мислителі, серед яких виділялись імена Марселіо Фічіно, Піко делла Мірандоли, Франческо Петрарки, Ніколо Макіавеллі, Данте Аліг'єрі, Леонардо да Вінчі. Пізніше Плеяд філософів епохи Відродження, що поступово переходила в формацію і просвітництво, поповнили такі могутні постаті, Еразм Роттердамський, Мішель Монтень, Джордано Вруно Томазо Кампанелла.

Назад Зміст Вперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua