Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ
4. Філософія Середньовіччя та епохи Відродження

Емпіризм Томаса Гоббса.
  Ідеї Френсіса Бекона та Рене Декарта вплинули на формування філософського вчення англійського матеріаліста Томаса Гоббса. Якщо Рене Декарт механістичну картину світу будував на ґрунті дуалістичного уявлення про дві субстанції — матеріальну та духовну, то Томас Гоббс створив першу в історії філософії закінчену картину механістичного матеріалізму, заперечуючи існування душі як особливої субстанції — тіла. Така позиція привела до механістичного розуміння людини. За Гоббсом, люди, як тварини, — складні механізми, дії яких визначаються зовнішніми впливами. Заперечуючи раціоналізм Рене Декарта, теорію вроджених ідей Томас Гоббс вважав істинним джерелом пізнання почуття. Полемізуючи з Рене Декартом, розвивав емпіричну традицію, закладену Френсісом Беконом. На відміну від Френсіса Бекона, на передній план Томас Гоббс висував проблеми наукового розуміння суспільства, держави, права, релігійної віротерпимості. Саме ці питання привертали найбільшу увагу в епоху буржуазної революції в Англії, сучасником якої був філософ. Вчення Томаса Гоббса про державу та право стало широко відомим. Вчення базується на розрізненні двох становищ людського суспільства — природного та громадянського. Природне становище — вихідне, тут кожний має право на все, що може захопити, тобто право співпадає із силою. Тому природне становище є стан «війни усіх проти всіх».

  Томас Гоббс не шкодував фарб для зображення хижості людей у їх природному вигляді, виражав цю похмуру картину відомим давньоримським прислів'ям «Людина людині — вовк». Та таке становище, за Томасом Гоббсом, погрожує людині самознищенням. Звідси висновок про необхідність для усіх людей змінити природне становище на становище громадянське, державне. Люди змушені укласти суспільну угоду для забезпечення загального миру та безпеки, на основі яких і виникає держава. Хоча з положенням Томаса Гоббса про первинну агресивність людини навряд чи можна погодитись. Ідеї про природне, а не надприродне походження держави стали безумовним кроком уперед.
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua