Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Основи філософських знань
Розділ шостий
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

ГЛАВА ЧЕТВЕРТА
ВІЛЬНОДУМСТВО. СВОБОДА СОВІСТІ
2. Радикальні форми вільнодумства

Сучасні організації вільнодумців.
  Сучасні всесвітні організації вільнодумців наслідували вікові традиції критики релігійного світогляду, клерикалізму, а також різних форм містики і марновірства представлені заснованим ще в 1880 р. Всесвітнім союзом вільнодумців. Згідно з уставом, союз полемізує з релігійною догматикою і мораллю, політичним клерикалізмом, обскурантизмом, виступає за раціоналістичний світогляд, свободу совісті, відділення церкви від держави. Союз друкує і розповсюджує свої періодичні видання.

  Заснований на початку 50-х років XX ст. Міжнародний гуманістичний і етичний союз (штаб-квартира якого знаходиться у голландському містечку Утрехті), поставив за мету бути альтернативою догматичній теології і релігії, що посилили свій вплив на людей у повоєнні роки. В 90-і роки XX ст. Союз перетворився на міжнародну організацію, що має філіали більш ніж у 30 країнах світу. В діяльності Союзу активну участь беруть багато відомих вчених, лауреатів Нобелівської премії, діячі культури, літератори і філософи. Головний напрям діяльності Союзу має два аспекти. Перший — формування світської етики гуманізму на основі застосування наукової методології для критичних досліджень і оцінки найновіших релігійних уявлень та боротьби проти клерикалізму. Особливу увагу Союз приділяє створенню глобальної етики як основи майбутньої світової спільності. Другий - широка та інтенсивна просвітницька діяльність. Союз видає численні журнали, проводить конференції та круглі столи, організує теле- і радіопередачі, виступає з різними заявами і закликами. У США видається журнал «Вільне дослідження». Комітет наукових досліджень паранормальних явищ через журнал «Скептичний дослідник» регулярно виступає з критикою астрології, парапсихології, так званих нетрадиційних культів. Створено спеціальне видавництво «Прометей» для пропагування ідей релігійних культів. Загальновідомими стали такі видання Союзу: «Заборонений плід. Етика гуманізму», «Трансцендентна спокуса. Критика паранормальних явищ», «Життя без релігії», «Гуманістична альтернатива» та ін.

  Діяльність обох союзів є повчальною і для української дійсності. З одержанням незалежності в Україні дедалі нав'язується точка зору, що лише релігія (православна, католицька, протестантська — залежно від конфесійної приналежності популяризатора) може стати основою національного відродження, а церква — основою становлення вітчизняної державності. Слова вільнодумство і атеїзм набувають в такому тлумаченні різко негативного значення. Такий підхід сприяв клерикальному забарвленню деяких статей пової Конституції України.
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua