Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Основи філософських знань
Розділ третій
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТА
ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА
2. Духовне життя суспільства

Своєрідність духовних цінностей.
  Прагнення до задоволення духовних потреб веде до виробництва та споживання духовних цінностей. Духовні цінності — ще один невід'ємний компонент духовної сфери. Поняття «цінність» виражає людське, соціальне і культурне значення визначених предметів, процесів, явищ дійсності. Цінності не об'єктивні і не суб'єктивні, належать суб'єкту, створюються ним, але не довільно, а у відповідь на властиві людині об'єктивні потреби, матеріальні і духовні з урахуванням об'єктивних властивостей самих предметів, їх здатності задовольняти відповідні людські нестатки. Власне кажучи, усе різноманіття предметів практичної діяльності, суспільних відносин і включених у їх коло природних явищ може виступати як предметні цінності як об'єктів ціннісного ставлення, тобто оцінюватися з позицій Добра і Зла, або істини — не істини, або краси — неподобства, допустимого або заборонного, справедливого або несправедливого та ін. Способи та критерії, на підставі яких формуються самі процедури оцінок відповідних об'єктів, закріплюються в суспільній свідомості і культурі як оціночні цінності (настанови й оцінки, імперативи і заборони, мета і проекти, виражені в сукупності норм, принципів та ідеалів). Цінності формуються людиною у відповідь на її потреби, мають конкретно-історичний характер. Але людині властиві родові потреби, відносність, мінливість цінностей не абсолютна, хоча і визначається стійкістю. У ході культурно-історичного життя викристалізовуються цінності, що потім входять до системи загальнолюдських цінностей, хоча сам їх конкретний зміст змінюється в ході історії. Цінності визначені змістом людського життя, предметами навколишнього світу. Одночасно цінність — ідея та веління, звернене до дійсності, істинності, закон, що передбачає їй досконалість.

  У процесі духовного виробництва створюються цінності первинні і вторинні. Тому до духовних цінностей належать не тільки оціночні, але й предметні, адже, по суті, всі твори мистецтва мають те або інше предметне втілення, опредмечені та наукові цінності. Матеріальні цінності також завжди мають визначений духовний вимір. У світі цінностей до духовного належать ті з них, що задовольняють духовні потреби людини. Але й духовні цінності можна звести на рівень матеріальних, якщо користуємось ними не з позиції ідеального змісту або значення, а з позиції речовинної форми. Книгу, наприклад, можна придбати для того, щоб прочитати, або для того, щоб поставити на полицю, тому що модно, престижно. Характер цінностей залежить не тільки від характеру тих потреб, що їх можна задовольнити, а від характеру виробництва, в процесі якого виникли, але й від характеру їх споживання. Якщо духовне споживання  підмінюється саме духовним споживанням, то духовні цінності легко можуть перетворитися на матеріальні. Картина може мати духовну цінність, якщо розвиває естетичний смак, викликає естетичну насолоду та ін., але бути і матеріальною цінністю, якщо в ній бачити щось зовнішнє для себе можливість вигідно продати, не відстати від моди та ін.

  Духовним цінностям властива ще особливість — не завжди належать до світу сущого, не завжди є копією і відображенням світу сущого, насущних потреб. Духовні цінності можуть випереджати дійсність у розвитку і навіть суперечити їй. «Від чого під ношею хресної, весь у крові тягнеться правий? Від чого завжди безчесний зустрінутий почестю і славою?» — запитував Генріх Гейне. Саме суперечності спонукали Іммануїла Канта віднести мораль до сфери протиприродного. Але духовні цінності виникають у відповідь на природні потреби людини, що вплетені в її реальне життя. Суперечливість належного і сущого не означає обмеженість належного, а лише недосконалість сущого, переборюючи яке людина і виробляє духовні цінності й ідеали.

  Істина — не тільки пізнавальна цінність. Справжнім може бути вчинок, почуття, людина, її розвиток. Істина виступає характеристикою цілісного буття людини. А істинне, справжнє буття — це існування, адекватне своїй суті. От чому в екзистенціалізмі істина визначається як воля, воля бути самим собою. Справжнє добро також зв'язане з наданням людині можливості бути самою собою, вільно розвивати свої суттєві сили. Не можна принести людині добро, поневолюючи її, не можна насильно змусити людину бути щасливою. Акт насильного поневолення природи, суспільства, людини не може бути не тільки доброчесним, але й красивим. Краса — це гармонія, адекватна висвітленню в зовнішній формі всієї глибини справжнього змісту і тим самим відповідність дійсності своїй суті, тобто істина. Краса — не тільки естетична категорія, але й універсальна характеристика людського буття. Саме вислів «Краса врятує світ» має на увазі Красу як буттєву цінність, гармонію.

Виявляється, що триєдність Істина, Добро і Краса ґрунтується на волі. Воля ж як цінність історично поєднана з цінностями рівності та братерства. На прапорах соціальних революцій сіяло гасло: «Воля, Рівність, Братерство». Ці цінності не втратили своєї привабливості, значимості і в сучасних умовах. Та повсякденна свідомість найчастіше вульгаризує і тим самим спотворює їх. Дуже часто Волю розуміють як сваволю, як можливість творити все, що заманеться; Рівність — як зрівнялівка, як матеріальна рівність; Братерство — як кругова порука, як можливість повчати інших з позицій старшого брата або як можливість одержувати милостиню як бідний родич, або як слащаву любов, поблажливість. Приписуючи цінностям такий зміст, їх потім з обуренням відкидають як несправжні. Духовний і соціальний досвід розвитку людства показує, що Рівність можлива лише як рівність у Волі. Ще Григорій Сковорода, як і багато інших мислителів, відзначав, що Рівність — це не рівна усім Рівність.
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua