Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Основи філософських знань
Розділ другий
ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ ТА ГНОСЕОЛОГІЇ

ГЛАВА ДРУГА
БУТТЯ
2. Структура буття

Буття світу.
  Поняття світ формувалось ще в дофілософський період розвитку людства. Виникнення і розвиток поняття світ зв'язані з практичним виділенням людини з природи. Поняття світ разом з іншими поняттями філософії створює смислове ядро світогляду в усіх його історичних типах, увібрало уявлення людини про основи існуючого. Понятійна визначеність світу полягає, насамперед, у фундаментальних властивостях: цілісності, саморозвитку, конкретній всезагальності. Світоглядні відмінності у з'ясуванні фундаментальних характеристик світу відображаються у способах реалізації кардинальних проблем світорозуміння та наукового пізнання. Так, цілісність світу знайшла відбиття у проблемі єдності світу, ґрунтуючись на моністичних, дуалістичних, плюралістичних поглядах, а характеристика саморозвитку світу зв'язана з питанням виникнення і становлення, пізнанням світу, природи, людини, їх причинності та доцільності. Категорія світ має конкретно-історичний зміст, що визначається станом культури, науки, техніки, матеріального виробництва, суспільних відносин, природи. Чим більше розвинуті форми діяльності людини і продуктивні сили суспільства, тим ширше і різноманітніше бачить світ людина.

  Інколи, розглядаючи проблеми буття, крім поняття світ, вживається поняття Всесвіт, що охоплює зміст поняття світ (єдність природної та суспільної діяльності, зумовленої практичною діяльністю) та те, що виходить за межі. Визначення світу як усього існуючого, Всесвіту взагалі, ставить питання про його зміст. Як найзагальніша категорія, поняття світ охоплює змістом усе, що існує в усіх вимірах: мікро-, макро- та мегасвіту, природного та суспільного, матеріального та ідеального. Таке розуміння світу зумовлює необхідність визначення основних форм його буття. Основними формами буття світу виступають: по-перше, буття світу, який має в собі людину; по-друге, буття соціального; по-третє, буття духовного.
НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua