Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
I. Ukraine (Україна)

An episode from the History of Ukraine - Епізод з історії України

 

I’d like to tell you about one of the episodes from the history of Ukraine.

During the war of independence of the Ukrainians in 1648—1654 the leaders of the war realized, that without the military help of Russia the complete victory over Poland was impossible.

That’s why in 1648 Bohdan Khmelnytsky appealed to Russia with the request to admit Ukraine as a part of Russia.

The tsar’s government started to give some military and economic help to Ukraine.

In 1654 Khmelnytsky came to Pereyaslav, where he met Russian embassy headed by boyarin Buturlin.

General Rada was convoked in the city square.

All layers of the population participated in it.

Khmelnytsky in his speech at Rada explained the necessity of the union of Ukraine and Russia.

All the participants of Rada vowed fidelity to Russia.

Buturlin handed to Khmelnytsky the tsar’s order about the consent to admit Ukraine.

Political and judicial status of Ukraine was determined by the terms of the treaty — so called March articles.

Khmelnytsky vowed fidelity in the cathedral.

The population vowed in their towns and villages.

Economical, political and cultural relationships promoted the union.

This union weakened the political role of Rech Pospolita, and defeated the plans of Vatican to catholicize Ukraine.

It assisted the further development of Ukrainian people.

 

Мені б хотілося розповісти про один із епізодів в історії України.

Під час війни за незалежність українського народу в 1648—1654 роках воєначальники зрозуміли, що без військової допомоги Росії остаточна перемога над Польщею неможлива.

Тому в 1648 році Богдан Хмельницький звернувся до Росії з проханням прийняти Україну до її складу.

Царський уряд почав надавати військову й економічну допомогу Україні.

У 1654 році Хмельницький прибув до Переяслава, де зустрівся з російським посольством на чолі з боярином Бутурліним.

На міській площі Переяслава була скликана загальна рада.

У ній брали участь усі верстви населення.

У промові на раді Хмельницький пояснив необхідність возз’єднання України з Росією.

Всі учасники ради заприсяглися у вірності Росії.

Бутурлін вручив Хмельницькому царський указ про згоду прийняти Україну до складу Росії.

Політичне і правове становище України визначалося умовами договору — так званими Березневими статтями.

Хмельницький дав клятву у соборній церкві.

Населення приймало присягу на місцях.

Економічні, політичні і культурні зв’язки сприяли возз’єднанню.

Це об’єднання послабило політичну роль Речі Посполитої і зруйнувало плани Ватикану обернути Україну в католицтво.

Воно сприяло подальшому розвиткові українського народу.

 

Questions:

1. When did B. Khmelnytsky appeal to Russia?

2. What historical event happened in Pereyaslav?

3. Who headed Russian embassy?

4. Why did B. Khmelnytsky appeal to Russia?

5. What do you know about March articles?

 

Ukrainian Places of Interest - Визначні пам’ятки України

 

Ukraine is a country with the glorious past.

It is rich in historical monuments and different places of interest.

Kyiv is the capital of Ukraine and one of the oldest cities in the Eastern Europe.

It has already celebrated its 1500th anniversary.

That’s why it is not surprising that a lot of interesting monuments are situated there, for example, the well- known to all Slavonic world St Sophia’s Cathedral and Kyivo-Pecherska Lavra.

It is breathtaking to wander along the streets of the old town, to feel the breath of history.

But Ukrainian places of interest are situated not only in Kyiv.

Near the small town of Kanev the monument to the Ukrainian national genius Taras Shevchenko is situated.

The museum, where the books, drawings and manuscripts of Shevchenko are kept, is situated in the village not far from Kanev.

Even the house, where he was born, is preserved.

It is very interesting to look at it.

One may come to Poltava and visit the museum of the famous Poltava battle, the field where Peter the Great defeated the Swedes.

One may also go to Zaporizhia, to the island of Khortytsia, where the Ukrainian Cossacks’ organization was born.

One can go to Odesa and walk along the boulevards, where Pushkin walked a long time ago, and one can touch the trees, which Pushkin touched.

It is also possible to visit the last house of Chekhov (now the museum in Yalta), where Chekhov lived, and where he wrote his last works, and where he died.

One may visit the famous symbol of the Crimea — the castle “Swallow’s Nest” or the residence of Russian tsars in Livadia.

It is possible to go through Gogol places in the Poltava Region and see Dickanka, Sorochintsy.

One can continue this list, because there is also Western Ukraine with the Carpathians and their legends, feudal lords’ castles and cathedrals, with their unique culture and nature.

There are a lot of places to see in Ukraine and to be proud of.

And I am glad to live in such a country, with all those beautiful monuments.

Україна — країна зі славним минулим.

Вона багата історичними пам’ятниками і різними визначними пам’ятками.

Київ — столиця України й одне

з найстаріших міст Східної Європи.

Він уже відзначав свій 1500-літній ювілей.

Тому й не дивно, що багато цікавих пам’ятників розташовані тут, наприклад, добре відомий у слов’янському світі Собор святої Софії і Києво-Печерська лавра.

Приємно побродити вулицями старого міста, відчути подих історії.

Але визначні пам’ятки України розташовані не тільки в Києві.

Біля невеликого містечка Канева розташований пам’ятник українському національному генію Тарасові Шевченку.

Музей, де зберігаються книги, малюнки і рукописи Шевченка, розташований у селі неподалік від Канева.

Зберігся навіть будинок, у якому він народився.

Дуже цікаво подивитися на нього.

Можна поїхати в Полтаву і відвідати музей знаменитої Полтавської битви, поле, де Петро Великий переміг шведів.

Можна також поїхати в Запоріжжя, на острів Хортиця, де зародилося українське козацтво.

Можна поїхати в Одесу і побродити бульварами, де багато років тому гуляв Пушкін, і доторкнутися до тих самих дерев, до яких доторкався Пушкін.

Також можна відвідати останній будинок Чехова (тепер це музей у Ялті), де Чехов жив, де він написав свої останні твори і де він помер.

Можна відвідати знаменитий символ Криму — замок «Ластівчине гніздо» чи резиденцію російських царів у Лівадії.

Можна відвідати гоголівські місця у Полтавській області, побачити Диканьку і Сорочинці.

Можна продовжити цей список, оскільки є ще й Західна Україна з Карпатськими горами і їхніми легендами, феодальними замками і соборами, з їхньою унікальною культурою і природою.

В Україні є що побачити і чим пишатися.

І я радий, що живу в такій країні з усіма цими красивими пам’ятниками.

 

Questions:

1. What is the capital of Ukraine?

2. What main places of interest of Kyiv do you know?

3. What do you know about Kanev, Poltava and Odesa?

4. Do you like your native city? What places of interest do you have in your city/town/village?

 


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua