Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
III. Great Britain (Великобританія)

The English Mint - Англійський монетний двір

 

The English Mint has existed for over a thousand years.

It was founded by the English King Athelstan.

Many well-known names are connected with the mint.

For example, Isaac Newton held the position of “Master of the Mint” for thirty years.

The English mint has carried out orders from many countries.

Not long ago the English mint carried out a great and important task.

After a two years study a special government commission had taken a decision to reform the English monetary system.

The difficulty of the change of money is partly psychological; the English people have been accustomed to count twenty shillings in a pound, twelve pence in a shilling.

They are accustomed to using crowns (five shillings), half-crowns and sixpence coins.

The new decision to divide the pound into one hundred “cents” will modernize the old monetary system, but the change will not be easy for millions of people.

There are also many technical difficulties, connected with issuing at least six thousand million coins.

Англійський монетний двір проіснував понад тисячу років.

Він був заснований англійським королем Аселстейном.

Багато відомих імен зв’язано з монетним двором.

Наприклад, Ісак Ньютон обіймав посаду начальника монетного двору 30 років.

Англійський монетний двір виконує замовлення з багатьох країн.

Не дуже давно англійський монетний двір виконав величезне і важливе завдання.

Після дворічного вивчення спеціальна урядова комісія прийняла рішення реформувати монетну систему.

Труднощі зміни грошей частково носять психологічний характер: англійці звикли вважати 20 шилінгів за 1 фунт стерлінгів; 12 пенсів за 1 шилінг.

Вони звикли користуватися кронами (5 шилінгів), півкронами і монетами в шість пенсів.

Нове рішення розділити фунти стерлінгів на 100 центів обновить стару монетну систему, але зміна не буде легкою для мільйонів людей.

Існує маса труднощів технічного характеру, пов’язаних з випуском принаймні шестисот мільйонів монет.

 

Questions:

1. How many years has the English mint existed?

2. Who founded it?

3. How is Newton’s name connected with the mint?

4. Has a special government commission taken a decision to reform the English monetary system?

5. Why is it difficult to change the money?

 


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua