Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
I. Ukraine (Україна)

An Outstanding event in Ukrainian History - Знаменна подія в історії України

 

There are such events in the life of every country that are kept through the passing centuries.

Ukraine has a long history which reflects different stages of its historical development, numerous periods of its prosperity and decay.

For a long period our country lived under the rule of Poland, Lithuania and Russia.

Ukraine formed part of the Union of Soviet Socialist Republics under the name of Ukrainian Soviet Socialist Republic from 1922 to 1991.

On the 16th of July 1990 the Supreme Soviet of the Ukrainian republic adopted “The Declaration of the State Sovereignty of Ukraine”.

Then on the 24th of August 1991 the Supreme Soviet adopted the “Act of the Independence of Ukraine”.

It was a document of a great historical importance.

This document proclaimed the formation of the independent Ukrainian state.

From the moment of adoption of this act only the laws of Ukraine remained in action.

This historical decision was approved by the all-Ukrainian referendum which was held on the 1st of December 1991.

The Ukrainian people confirmed their wish to live in the sovereign and in-dependent country.

Thus a new period in the history of Ukraine started.

It was the third attempt to achieve in-dependence.

The first one was made by Bohdan Khmelnytsky in 1648—1654.

The second one may be considered the proclamation of the Ukrainian People’s Republic in 1917—1919.

У житті будь-якої країни є події, що зберігаються протягом століть.

Україна має довгу історію, що відби-ває різні стадії її історичного розви-тку, численні періоди її процвітання й занепаду.

Довгий час наша країна жила під владою Польщі, Литви і Росії.

З 1922 по 1991 рік Україна входила до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік під назвою Українська Радянська Соціалістична Республіка.

16 липня 1990 року Верховна Рада Української республіки прийняла «Декларацію про державний суве-ренітет України».

Потім 24 серпня 1991 року Верховна Рада прийняла «Акт про державну незалежність України».

Цей документ мав величезне істо-ричне значення.

Він проголосив утворення незалеж-ної Української держави.

З моменту прийняття цього акта тільки закони України залишилися у силі.

Це історичне рішення було схвалене на Всеукраїнському референдумі, що проводився 1 грудня 1991 року.

Український народ підтвердив своє бажання жити в суверенній і незалежній державі.

Так почався новий період в історії України.

Це була третя спроба досягти неза-лежності.

Першу зробив Богдан Хмельницький у 1648—1654 роках.

Другою спробою можна вважати проголошення Української народної республіки в 1917—1919 роках.

 

Questions:

When was “The Declaration of the State Sovereignty of Ukraine” adopted?

When was Ukraine proclaimed an independent state?

Who was the first person to proclaim the formation of the independent

Ukrainian state?

When was the proclamation of the Ukrainian People’s Republic?

 


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua