Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
II. Regions and cities of Ukraine (регіони та міста України)

Ivano-Frankivsk - Івано-Франківськ

 

 

Ivano-Frankivsk is an important railway and highway junction, the second largest city in Galicia.

It is situated in the western part of Ukraine in very picturesque surroundings near the confluence of the Bystrytsia-Nadvirnianska and Bystrytsia-Solotvynska, which are the tributaries of the Bystrytsia.

The total area of the city is 3890 hectars.

It was called Stanislav until 1962.

Its population is 233 000.

Ukrainians constitute the most part of the population.

They care about the national culture and their language.

Among the city’s architectural monuments are the city hall (now the regional museum, rebuilt in 1870), the former Jesuit college and church, the former Armenian baroque church with two steeples.

There are a lot of monuments in the city.

They are the monuments to T. Shevchenko, Ivan Franko and Adam Mytskevytch.

Tourists can visit different museums.

Located in the city are the Ivano-Frankivsk Ukrainian Music and Drama Theatre, a puppet theatre, a region philharmonic society, different clubs and cinemas.

The main educational institutions in Ivano-Frankivsk are the institutes of pedagogy, medicine, petroleum and gas.

The city’s enterprises produce electronical equipment, compression machinery.

The city is famous for the industrial complex «Carpathpressmash».

Light industry, textile industry and food processing are also developed there.

There is a railway station, bus stations and an airport in the city.

Railway connects the city with all other cities of Ukraine and other countries.

Ivano-Frankivsk is a very green city.

It has many parks and a 38 hectares artificial lake.

 

Івано-Франківськ — це важливий залізничний і автомагістральний вузол, друге за величиною місто Галичини.

Він розташований на заході України в мальовничій місцевості на злитті рік Бистриця- Надвірнянська та Бистриця-Солотвінська, притоків Бистриці.

Місто займає площу 3890 гектарів.

До 1962 року називалося Станіслав.

Населення складає 233 000 жителів.

Більшість населення — українці.

Вони оберігають національну культуру і свою мову.

До міських архітектурних пам’яток належать ратуша (тепер краєзнавчий музей, перебудований у 1870 році), що була єзуїтською колегією, і церква, що була вірменською церквою в стилі бароко з двома банями.

У місті багато пам’ятників.

Пам’ятник Тарасові Шевченку, Іванові Франку й Адамові Міцкевичу.

Туристи можуть відвідати різні музеї.

В Івано-Франківську є Український музично-драматичний театр, ляльковий театр, обласна філармонія, різні клуби і кінотеатри.

Основні освітні центри в Івано-Франківську — педагогічний, медичний, інститут нафти і газу.

Підприємства міста виробляють електроустаткування, ковальсько-пресове устаткування.

Місто знамените виробничим комплексом «Карпатпресмаш».

Також розвинені легка, текстильна, харчова промисловості.

Місто має залізничний вокзал, автовокзал і аеропорт.

Залізниця з’єднує місто з усіма містами України й інших держав.

Івано-Франківськ — дуже зелене місто.

Тут багато парків і штучне озеро розміром 38 гектарів.

 

Questions:

1. What is the total area of Ivano-Frankivsk?

2. What do the people care about?

3. Are there any architectural monuments in the city?

4. What do the city’s enterprises produce?

5. Why is the city an important transport junction?

 

 

 
© www.SchoolLib.com.ua