Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
ХV. Outstanding People of America (Знамениті люди Америки)

Jerome David Salinger - Джером Девід Селінджер

J. D. Salinger is one of the most famous contemporary writers.

He was born in 1919 in New York in a well-to-do family.

He graduated from the Pennsylvania Military Academy, and also studied at New York and Columbia Universities.

During World War II he served in the Army in Europe.

His only novel “A Catcher in the Rye” brought him fame.

Its main character, teenager Colefield, clearly perceives contradiction between the world of adults and teenagers.

The drawbacks of the world of adults can be easily seen by the eyes of a sincere and innocent child.

He can’t understand the psychology of material success, which rules in the world of grown-ups, and he doesn’t want to become an adult.

The best stories of Salinger comprised his “Nine Stories”.

They are based on the ancient Indian poetics.

They are characterized by nine human states: erotic, humorous, pathetic, the state of dismay, heroic, fear, horror, surprise and calmness.

People are shown in different situations, and their behaviour reveals their inner state.

The mood, the feelings, the hint are the most important things in these stories.

The author considers the family as the ailment for a person.

It should bring up a child in the spirit of love to other people.

Salinger’s works influenced American students of the 50s and 60s.

A powerful movement for civil rights rose in the country.

After 1965 Salinger stopped publishing his works.

Д. Д. Селінджер — один з найвідоміших сучасних письменників.

Він народився в 1919 році у Нью-Йорку в заможній родині.

Він закінчив Військову академію в Пенсильванії, а також учився в університетах Нью-Йорка і Колумбії.

Під час Другої світової війни він служив в армії в Європі.

Його єдиний роман «Над прірвою в житі» приніс йому славу.

Його головний герой, підліток Колфільд, ясно усвідомлює протиріччя між світом дорослих і підлітків.

Недоліки світу дорослих добре помітні щирій, чистій дитині.

Він не може зрозуміти психології матеріального успіху, що править у світі дорослих, і він не хоче ставати дорослим.

Кращі розповіді Селінджера зібрані в «Дев’ять розповідей».

Вони засновані на староіндійській поетиці.

Їх характеризують дев’ять людських почуттів: еротичні, гумористичні, патетичні, відраза, героїчні, страх, жах, подив і спокій.

Люди показані в різних ситуаціях, і їхнє поводження відображає їхній внутрішній стан.

Настрій, почуття, натяк — от що було найбільш важливе в цих розповідях.

Автор вважав родину зціленням для людини.

Вона повинна виховувати дитину в дусі любові до інших людей.

Роботи Селінджера вплинули на американських студентів 50—60-х років.

У країні піднявся могутній рух за цивільні права.

Після 1965 року Селінджер перестав друкувати свої роботи.

Questions:

1. What kind of writer was J. D. Salinger?

2. How many novels has he written?

3. What are his best stories about? What are they based on?

4. When and why did he stop publishing his works?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua