Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIV. Outstanding people of great britain (Видатні люди великобританії)

Ernest Rutherford - Ернест Резерфорд

Ernest Rutherford is called the Newton of atomic physics.

He was recognized by his fellow scientists as a man of colossal energy and tireless enthusiasm.

As he himself remarked he lived in the “heroic age of physics”.

Ernest Rutherford was born in New Zealand.

He graduated from New Zealand University and entered Trinity College, Cambridge.

In 1919 he was appointed a Professor of experimental physics in the University of Cambridge.

E. Rutherford’s early researches concerned electromagnetic waves.

His experiments led him to develop a magnetic detector, which at that time was the best detector of electromagnetic waves.

His detector was later used by Marconi, one of the inventors of the radio, in his well- known investigations.

E. Rutherford’s big triumph began when he turned his attention to radioactivity.

His brilliant researches established the existence and nature of radioactive transformations.

He also investigated the electrical structure of matter and the nuclear nature of atom.

He was one of the founders of the atomic theory of physics and creators of the first atomic model.

He stated that the atom consisted of a nucleus around which electrons revolved in orbits.

His works didn’t lose their importance till nowadays.

Ернеста Резерфорда називають Ньютоном атомної фізики.

Його колеги-вчені вважали його людиною колосальної енергії і невичерпного ентузіазму.

Як він сам говорив, він жив у «героїчну еру фізики».

Ернест Резерфорд народився в Новій Зеландії.

Він закінчив університет у Новій Зеландії і вступив до Коледжу Святої Трійці в Кембриджі, Англія.

У 1919 році він був призначений професором експериментальної фізики в університеті Кембриджа.

Перші дослідження Е. Резерфорд провів в області електромагнітних хвиль.

Експерименти привели його до винаходу магнітного детектора, що у той час був кращим детектором електромагнітних хвиль.

Його детектор пізніше використовував Марконі, один із винахідників радіо, у своїх знаменитих дослідженнях.

Великий тріумф Е. Резерфорда почався, коли він звернув свою увагу на радіоактивність.

Його чудові дослідження установили існування і природу радіоактивних трансформацій.

Він також досліджував електричну структуру речовини і ядерну природу атома.

Він був одним із засновників атомної теорії у фізиці і творців першої атомної моделі.

Він стверджував, що атом складається з ядра, навколо якого обертаються по орбітах електрони.

Його роботи не втратили своєї важливості до наших днів.

Questions:

1. How do they call Ernest Rutherford?

2. What were his first early researches about?

3. What did he develop?

4. Who used Rutherford’s detector?

5. What did Rutherford state about the atom?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua