Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIV. Outstanding people of great britain (Видатні люди великобританії)

James Clerk Maxwell - Джеймс Кларк Максвелл

Maxwell, born in a well- known Scottish family, early showed signs of mathematical talent.

At the age of 15 he contributed a piece of original work on the drawing of oval curves to the royal society of Edinburgh.

The work was so well done that many refused to believe that such a young boy could be the author.

At Cambridge, which he entered in 1856, he graduated the second in his class in mathematics.

Maxwell was appointed to his first professorship at Aberdeen in 1859.

In 1871 Maxwell was appointed

a professor of experimental physics at

Cambridge.

While at Cambridge he organized the Cavendish Laboratory, named in honour of the eccentric English scientist of the previous century Henry Cavendish.

Several decades later the Cavendish Laboratory was to do great work, which was connected with radioactivity.

The most important work of Maxwell’s life was carried on between 1864 and 1873.

He placed into mathematical form the speculations of Faraday concerning magnetic lines of force.

Maxwell’s theory showed that electricity and magnetism could not exist in isolation.

Where there was one, there was the other, so that his work is usually referred to as the electromagnetic theory.

Maxwell died before the age of fifty in 1879.

When Einstein’s theories upset almost all of “classical physics”, Maxwell’s equations remained untouched and as valid as ever.

Максвелл, що походив з родини шотландців, рано виявив ознаки математичного таланту.

У віці 15 років він представив оригінальну роботу по зображенню овалів у королівське товариство в Единбурзі.

Робота була зроблена настільки добре, що багато хто відмовлялися вірити, що такий маленький хлопчик міг би бути її автором.

У Кембриджі, куди він вступив

у 1856 році, він був другим у своєму

класі з математики.

Максвелл одержав свою першу професорську посаду в Абердині в 1859 році.

У 1871 році Максвелл був призначений професором експериментальної фізики в Кембриджі.

Будучи в Кембриджі, він організував лабораторію Кавендиша, названу на честь ексцентричного англійського ученого попереднього сторіччя Генрі Кавендиша.

Декількома тижнями пізніше лабораторія Кавендиша виконала величезну роботу з радіоактивності.

Найбільш важливу роботу у своєму житті Максвелл провів з 1864 по 1873 роки.

Він втілив у математичну формулу теорії Фарадея про магнітні лінії сили.

Теорія Максвелла показала, що електрика і магнетизм не можуть існувати окремо.

Там, де була електрика, був присутній магнетизм, і тому його роботу називають електромагнітною теорією.

Максвелл помер, коли йому ще не було 50 років, у 1879 році.

Коли теорії Ейнштейна зруйнували всі уявлення «класичної фізики», рівняння Максвелла залишилися такими ж незмінними і цінними, як і раніш.

Questions:

1. How old was Maxwell when he contributed a piece of original work on the drawing of oval curves?

2. When did he appoint his first professorship?

3. What was his most important work? What was it about?

4. What did Maxwell’s theory show?

5. Are Maxwell’s equations untouched nowadays?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua