Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIV. Outstanding people of great britain (Видатні люди великобританії)

Cecil Frank Powell - Сесиль Франк Пауелл

Powell was a prominent English scientist noted for his techniques and discoveries in particle physics.

He was also deeply concerned with problems relating to the responsibility of scientists.

Powell was a leader in the World Federation of Scientific Workers in the mid-1950s.

Powell was born in December 1903 in England.

His parents were poor but still they wanted to give good education to their children.

In 1921 Powell won a scholarship of one of the colleges at Cambridge.

He graduated from it in 1925 with first-class honours in natural sciences.

He started his scientific career at the Cavendish laboratory headed by Ernest Rutherford.

After gaining his scientific degree at Cambridge in 1928 Powell accepted a position at the new Physics laboratory in the University of Bristol.

Powell spent the rest of his career there advancing to professor in 1948 and director of the laboratory in 1964.

In 1947 Powell’s Bristol group identified a new particle in the cosmic radiation.

Powell and other two scientists discovered sub-nuclear particle, which was produced directly in nuclear reactions.

The discovery solved a complicated scientific problem and helped to open a new era of particle physics.

Powell continued to develop and apply the photographic method of Bristol.

His laboratory became the source of new experimental discoveries.

It was also an international training centre for physicists of many countries.

In 1950 he was awarded the Nobel Prize for his development of the photographic method and his meson discoveries.

Пауелл був видатним англійським ученим, відомим своєю технікою і відкриттями у фізиці елементарних часток.

Його також хвилювали проблеми відповідальності вчених.

Пауелл був главою Всесвітньої федерації вчених у середині 1950-х років.

Пауелл народився в грудні 1903 року в Англії.

Його батьки були бідними, але все-таки хотіли дати своїм дітям гарну освіту.

У 1921 році Пауелл виграв стипендію в одному з коледжів Кембриджа.

Він закінчив його в 1925 році з відзнакою з природничих наук.

Він почав свою наукову кар’єру в лабораторії Кавендиша під керівництвом Ернеста Резерфорда.

Після одержання наукового ступеня в Кембриджі в 1928 році Пауелл одержав посаду в новій фізичній лабораторії в університеті Брістоля.

Решту своєї кар’єри Пауелл провів там, одержавши посаду професора в 1948 році і ставши завідувачем лабораторією в 1964 році.

У 1947 році Бристольська група під керівництвом Пауелла визначила нову частку в космічному випромінюванні.

Пауелл і два інші вчені відкрили елементарну частку, що з’являлася прямо в ядерних реакціях.

Відкриття було рішенням складної наукової проблеми і допомогло розпочати нову еру фізики елементарних часток.

Пауелл продовжував розвивати і застосовувати фотографічний метод Брістоля.

Його лабораторія стала джерелом нових експериментальних відкриттів.

Це був також міжнародний навчальний центр для фізиків з багатьох країн.

У 1950 році йому була присуджена Нобелівська премія за розвиток фотографічного методу і відкриття мезона.

Questions:

1. What kind of scientist was Powell?

2. When and where was Powell born?

3. When did he begin his scientific career?

4. What did Powell’s Bristol group indentify in 1947?

5. What was he awarded the Nobel Prize for?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua