Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIV. Outstanding people of great britain (Видатні люди великобританії)

Henry Purcell - Генрі Перселл

The most original English composer of his time, Henry Purcell composed for the church, stage, and court and for private entertainment.

He combined thorough knowledge of past musical achievements with obvious interest in the work of his con-temporaries, especially Italian music of the 17th century.

Purcell was born in Westminster (now part of Greater London), England, probably in 1659.

As far as it is known he spent his entire life in Westminster.

His father was a musician in service to the king, and Purcell received his early training as a chorister in the Chapel Royal.

He held various posts, including that of organ tuner at Westminster Abbey.

Purcell became one of the organists at the Chapel Royal in 1682.

After the death of King Charles II in 1685, he devoted much of his time to writing music for the stage.

Purcell’s compositions, many of which were not published until after his death, include numerous songs.

His opera “Dido and Aeneas” was first performed in 1689.

He also wrote music for the harpsichord and music for various combinations of instruments.

His instrumental music includes 13 fantasias for ensembles of varied numbers of viols and a series of sonatas for strings with organ or harpsichord.

He also composed music for 43 plays.

His music for “The Fairy Queen” (1692) is an adaptation of William Shakespeare’s “Midsummer Night’s Dream”.

His songs, while not quite operas, are still more than mere plays with added music.

Purcell’s work for the Chapel Royal includes a number of odes — six written for the birthday of Queen Mary and four for St Cecilia’s Day — and the anthem “My Heart Is Inditing” (1685), written for the coronation of James II.

Purcell left his last work, the opera “The Indian Queen” (1695), unfinished at his death.

It was completed by his brother Daniel.

Purcell died in London on November 21, 1695.

Найбільш самобутній композитор свого часу Генрі Перселл писав музику для церкви, сцени, двору і для приватних розваг.

Він поєднував гарні знання музичних досягнень минулого з явним інтересом до робіт його сучасників, особливо до італійської музики 17 століття.

Перселл народився у Вестмінстері (тепер частина Лондона) в Англії в 1659 році.

Наскільки відомо, він провів усе своє життя у Вестмінстері.

Його батько був музикантом на службі в короля, і Перселл одержав освіту як хорист у Королівській Капелі.

Він займав різні посади, включаючи посаду настроювача органа у Вестмінстерському Абатстві.

Перселл став одним з органістів у Королівській Капелі в 1682 році.

Після смерті короля Чарльза II у 1685 році він присвятив багато часу написанню музики для сцени.

Композиції Перселла, багато з яких були опубліковані тільки після його смерті, включають численні пісні.

Його опера «Дідона й Еней» була уперше виконана в 1689 році.

Він також писав музику для клавесина і сполучень різних інструментів.

Його інструментальна музика включає 13 фантазій для ансамблів з різної кількості віол і серію сонат для струнних інструментів з органом і клавесином.

Він також написав музику для 43 п’єс.

Його музика до «Казкової Королеви» (1692) є пристосуванням до п’єси Вільяма Шекспіра «Сон у літню ніч».

Його пісні, хоча і не цілком опери, були не просто п’єсами з додаванням музики.

Роботи Перселла для Королівської Капели містять у собі кілька од — шість з них написані до дня народження королеви Мері і чотири — до дня святої Сесилії і гімн «Моє серце пече» (1685), написаний до дня коронації Джеймса II.

Опера «Індійська Королева» (1695), остання робота Перселла, залишилася незавершеною через його смерть.

Вона була довершена його братом Даніелем.

Перселл помер у Лондоні 21 листопада 1695 року.

Questions:

1. What kind of music did Henry Purcell compose?

2. Where was he born?

3. Did he write music for musical instruments?

4. What are his famous songs, operas and odes?

5. Was Henry Purcell’s last work finished?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua