Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIV. Outstanding people of great britain (Видатні люди великобританії)

British Musicians and actors - Британські музиканти й актори

George Handel - Джордж Гендель

A musical giant of the late baroque period, George Frederic Handel was born in Germany but spent most of his adult life in England.

He successfully combined German, French, Italian, and English musical styles in about 40 operas, 20 oratorios, and numerous other vocal pieces, instrumental works, and church music.

Handel was born on February 23, 1685, in Halle in Saxony.

In addition to musical studies, he was trained in the law at Halle University.

Although appointed an organist of the Halle Cathedral in 1702, he moved to Hamburg the next year, where he obtained a position as a violinist in the opera orchestra.

His “St John Passion” was performed in 1704 and his first opera, “Almira”, in 1705.

Then Handel went to Italy, which was the musical centre of Europe, where his work was already known.

He met the leading musicians of the day and composed the operas “Rodrigo” and “Agrippina”, many Italian solo cantatas, Latin Church music, and the oratorio.

In 1710 Handel left for London.

His opera “Rinaldo” was received enthusiastically in London in 1711.

His “Ode for the Queen’s Birthday” and his work in celebration of the Treaty of Utrecht in 1713 won him a royal pension.

As a composer, producer, and director of operas, Handel continued his work until 1741 despite changing public tastes and financial problems.

In 1718 he became the director of music to the duke of Chandos, for whom he composed the 12 “Chandos Anthems”.

He also composed “Haman and Mordecai”, later reworked as “Esther”.

His famous “Messiah” was written for a performance in Dublin, Ireland, in 1742.

After recovering from several periods of poor health, Handel began to have trouble with his eyes in 1751.

Two years later he was nearly blind.

He died on April 14, 1759, and was buried in Westminster Abbey.

Музичний гігант періоду пізнього бароко Джордж Фредерік Гендель народився в Німеччині, але майже все своє доросле життя провів в Англії.

Він успішно поєднав німецький, французький, італійський і англійський музичні стилі в 40 операх, 20 ораторіях, численних вокальних фрагментах, інструментальних роботах і церковній музиці.

Гендель народився 23 лютого 1685 року в місті Галлі в Саксонії.

Крім музики, він вивчав право в університеті в Галлі.

Хоча його призначили органістом у соборі в Галлі в 1702 році, він переїхав у Гамбург наступного року, де одержав посаду скрипаля в оперному оркестрі.

Його добуток «Спокуса св. Іоанна» був уперше виконаний у 1704 році, а перша опера «Альмира» — у 1705.

Потім Гендель переїхав в Італію, що тоді була центром музичного життя в Європі, де його робота була уже відома.

Він зустрічався з багатьма провідними музикантами того часу, створив опери «Родріго» і «Агріпіна», багато італійських сольних кантат, латинську церковну музику й ораторію.

У 1710 році Гендель переїхав у Лондон.

Його опера «Ринальдо» була сприйнята з ентузіазмом у Лондоні в 1711 році.

Його «Ода на день народження королеви» і його робота до святкування Утрехтського договору в 1713 році принесла йому королівську пенсію.

Як композитор, постановник і режисер опер Гендель продовжував свою роботу до 1741 року, незважаючи на зміну суспільного смаку і фінансові проблеми.

У 1718 році він став музичним директором у герцога Шандоса, для якого склав 12 «Гімнів Шандоса».

Він також написав «Гаман і Мордехаю», пізніше переробивши цю оперу в «Естер».

Його відомий «Месія» був написаний для виконання в Дубліні, Ірландії, у 1742 році.

Після декількох періодів поганого самопочуття в 1751 році в Генделя став псуватися зір.

Два роки по тому він практично осліп.

Він помер 14 квітня 1759 р. і був похований у Вестмінстерському абатстві.

Questions:

1. Where did George Frederic Handel live and when was he born?

2. What musical styles did he combine in his different music?

3. How many operas, oratorios, vocal pieces and other works did he create?

4. What did he win in 1713?

5. Where was he buried in 1759?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua