Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIV. Outstanding people of great britain (Видатні люди великобританії)

Thomas Gainsborough - Томас Гейнсборо

Thomas Gainsborough was a master of English school of painting.

He was a portraitist and a landscape painter.

He was born in Sudbury in 1727 and was the son of a merchant.

His father sent him to London to study arts.

He spent 8 years working and studying in London.

There he got acquainted with the Flemish traditional school of painting.

In his portraits green and blue colours predominate.

He was the first British painter who painted British native countryside.

He painted a wagon of hay, a poor cottage, poor peasants.

His works of landscape contain much poetry and music.

His best works are “Blue Boy”, “The Portrait of the Duchess of Beaufort”, “Sara Siddons” and others.

The particular discovery of Gainsborough was the creation of a form of art in which the characters and the background form a single unity.

The landscape is not kept in the back-ground, but in most cases man and nature are fused in a single whole through the atmospheric harmony of mood.

Gainsborough emphasized that the natural background for his characters should be nature itself.

His works, painted in clear and trans-parent tones, had a considerable influence on the artists of the English school.

He was in advance of his time.

His art became a forerunner of the Ro-mantic Movement.

Томас Гейнсборо був майстром англійської школи живопису.

Він малював портрети і пейзажі.

Він народився в Садбері в 1727 році і був сином купця.

Його батько відправив його в Лондон навчитися живопису.

Він провів 8 років у Лондоні, працюючи й одержуючи освіту.

Там він познайомився з фламандською традиційною школою живопису.

У його портретах переважають зелений і блакитний кольори.

Він був першим англійським художником, що зобразив природу і сільську місцевість Великобританії.

Він зобразив стіг сіна, бідний будинок, селян-бідняків.

Його пейзажі сповнені поезії і музики.

Його кращі роботи — «Блакитний хлопчик», «Портрет герцогині Бофер», «Сара Сиддонс» та інші.

Важливим відкриттям Гейнсборо стало створення їм такої форми живопису, де діючі особи і пейзаж складають єдине ціле.

Пейзаж не є усього лише тлом, а в більшості випадків людина і природа зливаються в одне ціле в атмосфері гармонії настроїв.

Гейнсборо підкреслював, що природним тлом для діючих осіб повинна бути сама природа.

Його роботи, виконані в чітких і прозорих тонах, мали значний вплив на художників англійської школи живопису.

Він випереджав свій час.

Його мистецтво стало провісником романтичного руху.

Questions:

1. When and where was he born?

2. What colours predominate in his pictures?

3. What are the best works of Gainsborough?

4. What did his art become?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua