Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIV. Outstanding people of great britain (Видатні люди великобританії)

Robert Burns - Роберт Бернс

Robert Burns is the world famous Scottish poet.

He was born in a small village in the south-west of Scotland.

The village is called Alloway.

In Alloway visitors can see this clay built cottage.

Robert Burns was born here on January 25th, 1759.

The cottage belonged to William Burns, Robert’s father.

The family was quite poor but hard working, honest and proud.

Many years later Robert Burns wrote: “The cottage leaves the palace far behind”.

When Robert’s father died, Robert was left to farm for himself.

Robert Burns built this cottage at his farm near the town of Dumfries.

“An honest man’s the noblest work of God”.

Burns engraved these words on the window glass.

Though being a famous poet Burns was quite poor.

The farm proved a failure.

Burns sold the farm and moved to Dumfries.

There he became a small government official.

Robert Burns was 27 when his first book of poems was published.

It was called “Poems chiefly in Scottish Dialect”.

“O, Scotia! My dear native soil!” wrote Burns.

This old church and this old bridge in Alloway saw the adventures of Tam O’Shanter who tried to run away from devils and witches.

“Tam O’Shanter”, one of the best poems written by Robert Burns, followed the tradition of popular ballads and songs.

Robert Burns was buried at Dumfries.

He died of heart disease on the 21st of July, 1796.

He was only 37 years old.

Robert Burns was a great son of the Scottish people.

Роберт Бернс — всесвітньо відомий шотландський поет.

Він народився в невеликому селі на південному заході Шотландії.

Назва села Еловей.

У цьому селі відвідувачі можуть побачити глиняний котедж.

Роберт Бернс народився тут 25 січня 1759 р.

Котедж належав Вільямові Бернсові, батьку Роберта.

Родина була зовсім бідна, але працьовита, чесна і горда.

Через багато років Роберт писав: «Будь-якому палацу далеко до мого котеджу».

Коли батько Роберта помер, Роберт залишився, щоб самому господарювати.

Роберт Бернс побудував цей будиночок на своїй фермі біля містечка Дамфрис.

«Найблагородніша робота — це чесність людини».

Бернс вигравіював ці слова на шибці.

Будучи знаменитим поетом, Бернс був зовсім бідним.

Ферма виявилася у занепаді.

Бернс продав ферму і переїхав у Дамфрис.

Тут він став невеликим державним службовцем.

Коли Робертові виповнилося 27 років, була опублікована його перша книга віршів.

Назва її була «Вірші в основному на Шотландському діалекті».

«Шотландія! Моя дорога земля!» — писав Бернс.

Ця стара церковка і цей старий міст у Елловеї бачили пригоди Тема О’Шентера, що намагався утекти від диявола і відьом.

«Тем О’Шентер», один з найкращих віршів, написаних Робертом, успадкував традиції популярних балад і пісень.

Роберт Бернс був похований у Дамфрисі.

Він помер від хвороби серця 21 червня 1796 р.

Йому було тільки 37 років.

Роберт Бернс був великим сином шотландського народу.

Questions:

1. Where and when was Robert Burns born?

2. What was his family like?

3. Where did Burns build his cottage?

4. What words were on the window glass engraved?

5. When was his first book published?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua