Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIV. Outstanding people of great britain (Видатні люди великобританії)

Charlotte Brontё - Шарлотта Бронте

Charlotte Brontё is a unique English writer of the 19th century.

Her literary works were characteristic for the English realism trend.

She was born in 1816 in Yorkshire.

Charlotte was the third child in the family.

Her father was Irish and he was a cleric of England Church.

Charlotte’s mother died in 1821 and the children were cared for by their aunt, Elizabeth Branwell.

Charlotte attended the Clergy Daughter’s School.

After it she worked as a teacher and a governess.

In 1846 “Poems” written by the three Brontё sisters were published.

Charlotte Brontё’s novel “Jane Eyre”, published under the pseudonym Currer Bell brought her fame.

Her other novels “Shirley” and “Villette” were not so famous.

“Villette” is one of the first psychological novels in the English literature of that period, and later it was developed by different writers.

“Jane Eyre” is an autobiographical novel.

It is a story about a shy, but independent girl, Jane Eyre.

From her childhood she learned to be independent and rely only on herself.

Jane studied at Lowood institution for poor children, and worked as a teacher and later as a governess.

She fell in love with her master, Mister Rochester, but found out that he was already married.

On the eve of their wedding she left his house and started a new life.

At the end of the novel Jane married Rochester who had lost his wife and got blind.

A lot of screen versions of the novel were made, and it is still read with great interest nowadays.

Шарлотта Бронте — унікальна англійська письменниця 19 сторіччя.

Її літературні твори характерні для реалістичного напрямку в Англії.

Вона народилася в 1816 році в Йоркширі.

Шарлотта була третьою дитиною в родині.

Її батько був ірландцем, і був служи-телем англійської церкви.

Мати Шарлотти померла в 1821 році, і за дітьми дивилася тітка, Єлизавета Бранвел.

Шарлотта навчалася в школі для дочок духівництва.

По її закінчення вона працювала вчителькою і гувернанткою.

У 1846 році були опубліковані «Поеми», написані трьома сестрами Бронте.

Роман Шарлотти Бронте «Джейн Ейр», опублікований під псевдонімом Кюрер Белл, приніс їй популярність.

Її інші романи «Ширлі» і «Віллет» не були настільки відомі.

«Віллет» — один з перших психологічних романів в англійській літературі того періоду, і пізніше цей напрямок розвивали різні письменники.

«Джейн Ейр» — автобіографічний роман.

Це історія скромної, але незалежної дівчини Джейн Ейр.

З дитинства вона навчилася бути незалежною і покладатися тільки на себе.

Джейн навчалася в Ловудському притулку для дітей бідняків і працювала вчителькою, а потім гувернанткою.

Вона полюбила свого господаря, містера Рочестера, але виявилося, що він був вже одружений.

Напередодні їхнього весілля Джейн пішла з дому і почала нове життя.

Наприкінці роману Джейн виходить заміж за Рочестера, що овдовів і осліп.

Багато телевізійних версій роману вийшли на екрани, і його усе ще з великим інтересом читають у наші дні.

Questions:

1. What do you know about Brontё’s childhood?

2. Who wrote “Poems” in 1846?

3. What Brontё’s novel brought her fame?

4. What other novels do you know? Have you read them?

5. What is “Jane Eyre” about?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua