Головна

Шкільна бібліотека

Перелік предметів

Англійська мова
Біологія
Географія
Економіка
Інформатика
Історія
Математика
Німецька мова
ОБЖ
Політологія
Право
Природознавство
Психологія і педагогіка
Російська мова
Соціологія
Фізика
Філософія
Французька мова
Українська мова
Хімія

Підручники в PDF


 

Texts for topics - Найкращі теми з англійської мови
XIV. Outstanding people of great britain (Видатні люди великобританії)

Rudyard Kipling - Редьярд Кіплінг

Rudyard Kipling is one of the outstanding British writers.

He was born in 1865 in the family of an Englishman in India.

He got his education in England but returned to India in 1882.

There he spent 6 years working in colonial English press.

There he published his first literary works.

In 1890 he published his first novel “The Light that Failed”, which brought him fame.

He was one of the most popular writers of his time.

During his life he visited South Africa, Australia, New Zealand and Japan.

“Plain Tales from the Plain Hills”, “Barrack Room Ballads”, “Naulakka” enjoyed great popularity.

During the years of Anglo-Boer War Kipling used to visit the English Army.

His novel “Kim” was written under the impressions of the War.

In October 1902 his “Just so Stories for Little Children” were published.

His fairy-tales from the book were rather unusual for the British literature of that period.

One can find the influence of Lewis Carroll’s “Alice in Wonderland” in Kipling’s work.

But this influence didn’t prevent Kipling from creating absolutely new, unusual fairy-tales.

The unusual effect of his tales is reached by the rhythm and the music of words.

Those who were lucky to listen to Kipling reading his fairy-tales noted that they always sounded truthful.

Besides, not only children but even adults were very fond of “Just so Stories”.

Together with “The Jungle Book” it still enjoys great popularity.

Every year the children in “Kipling Society” write continuation to his fairy-tales.

In 1907 Kipling was awarded the Nobel Prize.

Редьярд Кіплінг — один з видатних англійських письменників.

Він народився в 1865 році в родині англійця в Індії.

Він одержав освіту в Англії, але повернувся в Індію в 1882 році.

Там він провів 6 років, працюючи в колоніальній англійській пресі.

Там же він опублікував свої перші літературні праці.

У 1890 році він опублікував свій перший роман «Світло згасло», що приніс йому популярність.

Він був одним із найбільш популярних письменників свого часу.

За своє життя він відвідав Південну Африку, Австралію, Нову Зеландію і Японію.

«Прості розповіді з пагорбів», «Казармені балади», «Наулакка» були дуже популярні.

У роки англо-бурської війни Кіплінг відвідував англійську армію.

Його роман «Кім» був написаний під враженням війни.

У жовтні 1902 року були опубліковані «От так казки для маленьких дітей».

Його казки з цієї книги були дуже незвичайні для англійської літератури того періоду.

Можна побачити вплив казки Льюіса Керрола «Аліса в Країні Чудес» на твори Кіплінга.

Але цей вплив не перешкодив Кіплінгу створювати абсолютно нові, незвичайні казки.

Незвичайний ефект у його казках досягається ритмом і музикою слів.

Ті, кому пощастило почути, як Кіплінг читає уголос свої казки, зауважували, що вони звучать дуже правдоподібно.

Крім цього, не тільки діти, але і дорослі дуже люблять його «От так казки…».

Як і «Книга джунглів», вони дотепер дуже популярні.

Діти в «Товаристві Кіплінга» щороку пишуть продовження його казок.

У 1907 році Кіплінг одержав Нобелівську премію.

Questions:

1. What do you know about Kipling’s childhood?

2. When did he publish his first novel?

3. How is the unusual effect of his tales reached?

4. What tales did you read? What are they about? What was Kipling awarded in 1907?


НазадЗмістВперед

 

 
© www.SchoolLib.com.ua